U zocht informatie over:
  • Eeg website 3
  • Eeg website 2
  • Eeg website 001
  • Eeg website 1 6635
Lees voor

Jonge kinderen met epilepsie

Als een - jong - kind een of meer epilepsieaanvallen heeft gehad, is vroegtijdige analyse van de aard en oorzaak van de epilepsie aangewezen. Met het oog op de ontwikkeling van het kind is het belangrijk een inschatting te maken van potentiële gevolgen van de epileptische aanvallen voor bijvoorbeeld leren en gedrag en de kans op problemen op die gebieden.

In Kempenhaeghe zijn bij zo’n diagnoseverduidelijking, onder leiding van de (kinder)neuroloog, zo nodig meer professionals betrokken. Zij zien ieder vanuit hun eigen deskundigheid uw kind. Veelal wordt het kind – mogelijk tijdens een korte opname - volgens een vast programma onderzocht. Een vorm van EEG-onderzoek en neuropsychologisch onderzoek maken meestal deel uit van het onderzoeksprogramma. Als ouder of begeleider mag u uw kind vergezellen tijdens een opname. Bij de meeste onderzoeken kunt u ook aanwezig zijn.

De (kinder)neuroloog informeert u over de bevindingen en het behandeladvies. Met uw toestemming worden ook andere bij uw kind betrokken zorgverleners zoals de verwijzer geïnformeerd over de diagnose, de betekenis van de epilepsie voor de ontwikkeling van het kind en de daarbij passende behandeling en ondersteuning. Hierna verwijzen we in principe terug naar de verwijzer. Mocht in de toekomst opnieuw contact met Kempenhaeghe nodig zijn, dan is dat vanzelfsprekend mogelijk.