U zocht informatie over:
  • Onrustige benen website
  • Onrustige benen website 2
Lees voor

Ik beweeg of gedraag me afwijkend tijdens de slaap

Ongewone of ongewensten gedragingen tijdens de slaap (parasomnie) komen in veel varianten voor. Van praten in de slaap, (angstig) wakker schrikken tot slaapwandelen en het uitbeelden van dromen of het hebben van nachtmerries. Dit kan de slaap van uzelf en ook die van uw partner behoorlijk verstoren. Ook kan het gedrag leiden tot vervelende of gevaarlijke situaties.

Parasomnie kan leiden tot een slechte kwaliteit van de slaap, zodanig dat er ook overdag klachten optreden.

Behalve ongewenst gedrag tijdens de slaap kan ook nachtelijke bewegingsonrust leiden tot een slechte kwaliteit van de slaap. Vaak gaat het dan om moeilijk beheersbare en herhaaldelijke beweging van de ledematen.

Soms wordt nachtelijke bewegingsonrust veroorzaakt door epilepsie tijdens de slaap. Dan werkt het Centrum voor Slaapgeneeskunde nauw samen met het Academisch Centrum voor Epileptologie.

Bij een eenvoudige vorm van parasomnie of nachtelijke bewegingsonrust kan diagnose en zo nodig behandeling via de huisarts of een algemeen ziekenhuis plaatsvinden. Als de klachten ernstig zijn, kan verwijzing naar Kempenhaeghe zinvol zijn. Het Centrum voor Slaapgeneeskunde biedt dan een specifiek zorgprogramma aan. Brochure