U zocht informatie over:
Lees voor

Fase 2: vervolgonderzoek epilepsiechirurgie

Vaak kunnen we na de onderzoeksfase in fase 1, een goed advies geven of epilepsiechirurgie mogelijk is of niet. Maar bij een aantal mensen hebben we daarvoor extra onderzoeken nodig. Wat per geval aan vervolg onderzoek nodig is, kan erg verschillen. U krijgt van uw arts te horen welke onderzoeken op welke locatie plaatsvindt.

U kunt bijvoorbeeld denken aan een:

  • PET-scan
  • SPECT-scan
  • MEG-scan
  • EEG=FMRI-onderzoek
  • Gezichtsveldonderzoek -Gezichtsveldonderzoek
  • Bloedvatonderzoek en Wada-test

Enkele vervolgonderzoeken hebben een grotere kans op risico’s. Mocht in uw geval een meer ingrijpend onderzoek nodig zijn, dan wordt u altijd over de risico’s geïnformeerd door uw neuroloog en de arts van het ziekenhuis waar het onderzoek plaatsvindt.

Kijk hier verder voor meer informatie over fase 3.