Nieuws
Lees voor

Problemen met levering van medicijnen; informatie voor patiënten en verwijzers

Het komt steeds vaker voor dat er problemen zijn met de levering van medicijnen. Dit heeft meestal te maken met problemen met de kwaliteit of productie, problemen met de distributie of problemen met een grondstof. Een paar keer per jaar, zoals nu het geval is voor o.a. anti-epileptica, zorgen deze problemen echt voor medicijntekorten. Het kan zijn dat er dan geen alternatief medicijn beschikbaar is. Dit probleem speelt niet alleen in Nederland, maar in de hele wereld. (bron: College ter Beoordeling van Geneesmiddelen https://www.cbg-meb.nl/onderwerpen/medicijninformatie-medicijntekorten. Hieronder geven wij u informatie die mogelijk voor u van toepassing kan zijn.

Lees voor

Medicijn niet leverbaar?

Als uw medicijn niet leverbaar is, zal uw apotheek naar een vervangend middel zoeken. Indien de apotheek het nodig acht, kan gevraagd worden om een recept bij uw behandelend arts.

Te korten medicijnen
Lees voor

Heeft u een alternatief anti-epilepticum nodig?

In het geval dat u een alternatief anti-epilepticum nodig heeft, kan uw apotheker of uzelf een alternatief medicijn aanvragen bij uw behandelend arts van Kempenhaeghe door een mail te sturen naar episecr@kempenhaeghe.nl. Uw behandelend arts kijkt dan zo spoedig mogelijk specifiek naar uw situatie.

Lees voor

Heeft u een dreigend tekort aan medicatie thuis?

Heeft u een echt te kort aan anti-epileptica, dus binnen twee dagen heeft u nieuwe medicatie nodig, neem dan telefonisch contact op met de polikliniek van epilepsiecentrum van Kempenhaeghe via (040) 2279777.

Lees voor

Expertrol Kempenhaeghe

Vanuit haar expertise draagt Kempenhaeghe bij aan het landelijk aankaarten van de leveringsproblemen en mogelijke oplossingen daarvoor. Daarbij zijn neurologen Marian Majoie, Albert Colon, Rob Rouhl, kinderneuroloog Jessie de Ridder en apothekers Vera Middel en Koen Fasen samen met collegae van SEIN, UMCU, MUMC en Anna Zorggroep vanuit de Nederlandse Liga tegen Epilepsie betrokken. Meer informatie daarover: https://www.epilepsieliga.nl/expertisegroep/