Nieuws
Lees voor

Actieplatform gelanceerd

Wist u dat het Kempenhaeghe Vriendenfonds sinds kort een online actieplatform heeft? Via dit platform kunt u een actie opzetten en gezamenlijk geld inzamelen voor uw sponsorproject. Iedereen draagt een steentje bij en ervaart zo een (nog groter) gevoel van saamhorigheid. Medewerkers en familie werken gezamenlijk aan één doel, bewoners dragen op hun eigen niveau bij, én het creëert een leuke activiteit/dagbesteding voor de groep. Hoe leuk is het om samen een succes te creëren? We zijn erg trots op de initiatiefnemers van het eerste sponsorproject op het actieplatform!

A 18 19 Vriendenfonds 3
Lees voor

Een fiets voor ‘t Sandt

Met het uitlopen van de marathon van Rotterdam, heeft Siebe Keus een therapeutische fiets voor de kinderen van 't Sandt binnengehaald. De grote broer van Julius liep op 24 oktober j.l. de 42-kilometer lange marathon uit. Julius woont al enkele jaren op 't Sandt. Daar lag al een tijdje de wens om een therapeutische fiets voor de kinderen aan te schaffen. Dankzij de actie van Siebe is dat nu mogelijk gemaakt. Er is zelfs meer dan het streefbedrag, namelijk €5997-, ingezameld! Voor het overige geld wordt ook een mooie bestemming gevonden, want de kinderen van 't Sandt hebben nog genoeg wensen. We bedanken Siebe, ‘t Sandt en alle sponsoren voor hun bijdrage aan deze fantastische actie!

Lees voor

Wetenschap en innovatie

Naast de mooie sponsorprojecten wil het Vriendenfonds ook bijdragen aan wetenschap en innovatie. Alle centra binnen Kempenhaeghe onderzoeken voortdurend hoe ze de beste zorg kunnen leveren aan bewoners en patiënten. Om wetenschappelijke onderzoeken te kunnen opstarten is extra geld nodig.

Begin 2022 starten we sponsorprojecten om geld in te zamelen voor het Centrum voor Slaapgeneeskunde en het Centrum Epilepsiewoonzorg. Het Centrum voor Slaapgeneeskunde komt met een innovatief project gericht op ‘restless legs’. Het Centrum voor Epilepsiewoonzorg is bezig met de verdere ontwikkeling van domotica in de nachtzorg.

Lees voor

Vriendenfonds

Wil je op de hoogte blijven van de sponsorprojecten en activiteiten? Volg het Vriendenfonds dan ook op Facebook en LinkedIn en hou de website www.kempenhaeghevriendenfonds.nl goed in de gaten. T. 06-82551964 of
E. vrienden@kempenhaeghe.nl