Nieuws
Lees voor

Update naar aanleiding van mogelijke problemen met Philips PAP apparatuur


Datum januari 2022

Na de eerste melding van Philips over een mogelijk veiligheidsrisico van haar slaapapneu- en beademingsapparaten, heeft Philips meer informatie gedeeld in een Europese Field Safety Notice. Vervolgens heeft de vereniging van artsen haar advies hierover gegeven. Graag informeren wij u over deze nieuwe informatie.

Reactie van vereniging van artsen

In reactie hierop hebben de Nederlandse Vereniging van Artsen voor Longziekten en Tuberculose en de Slaapgeneeskunde Vereniging Nederland een advies uitgebracht dat wij graag met u delen:
“Wij achten het niet gewenst om op dit moment in algemene zin patiënten te adviseren te stoppen met het gebruik van de genoemde apparaten tot er meer informatie is.”

Welke oplossing komt er voor deze apparaten? Worden de producten vervangen?

Wereldwijd zijn er miljoenen apparaten op de markt. Er komt, zoals de informatie nu bekend is, een plan om alle apparaten op termijn te repareren of te vervangen. In Nederland werken wij samen met Philips, andere CPAP-leveranciers en artsen/ziekenhuizen aan een actieplan om dit uit te voeren.
Zodra dit actieplan is uitgewerkt, informeren we u over de vervolgstappen.

Kan ik nu al mijn apparaat omwisselen?

We begrijpen dat het eerste advies en de berichten in de media voor veel onzekerheid heeft gezorgd en dat u uw apparaat zou willen omwisselen. We gaan alle apparaten in Nederland repareren of vervangen. Tot het actieplan klaar is, kunnen we geen apparaten omwisselen. We informeren u hoe dit proces gaat lopen en wat de planning gaat worden. U hoeft hiervoor geen actie te ondernemen, zoals het registreren van uw apparaat op de website van Philips.
In Nederland doet uw leverancier dit voor u.

Terugroepactie Dreamstation

Datum 14 juni 2021

Op 14 juni bereikte ons allen het advies van Philips over een potentieel veiligheidsrisico bij verschillende beademingsapparaten, waarbij de Dreamstation de meest gebruikte is. Op dit moment is niet duidelijk hoe groot dit risico is. Ook weten we niet of alle patiënten risico lopen of slechts een deel van de patiënten. We hopen in de loop van deze week meer informatie hierover te krijgen via Philips.

Tot die tijd kunnen we niet anders dan het opvolgen van het advies van Philips. Wij adviseren dan ook aan patiënten van het Centrum voor Slaapgeneesunde Kempenhaeghe, die behandeld worden met een Philips Dreamstation, contact op te nemen met het Centrum voor Slaapgeneeskunde Kempenhaeghe. Uw behandelaar zal met u bespreken of het verstandig is te stoppen met de behandeling in afwachting van het omruilen van uw toestel.

Op dit moment gaan we ervan uit dat de komende grootschalige reparatie/ omruilactie gecoördineerd zal worden via Philips en de leveranciers. Bij nieuwe informatie houden we u natuurlijk op de hoogte.