Lees voor

Diagnose-behandelcombinaties

Ziekenhuizen, gevestigd in Nederland, dienen zich te conformeren aan de landelijk geldende dbc- systematiek (diagnose-behandelcombinaties). Hierin ligt de diagnose-aanpak en de behandeling horend bij een bepaalde zorgvraag vast. Elke stap in het proces heeft een eigen verrichting-code: vanaf de eerste afspraak bij een medisch specialist, alle afzonderlijke onderzoeken en afspraken, eventueel verblijf in het ziekenhuis tot en met de laatste controle.

Het tarief is een gemiddelde van de combinatie van de kosten die het ziekenhuis maakt. Voor iedere dbc geldt per verzekeraar een vast tarief. Veelal is dat ongeacht of u of uw kind één of meerdere afspraken heeft. Wilt u meer weten over de definitie van dbc’s, kijk dan op www.dezorgnota.nl.

Lees voor

Gecontracteerde zorgverzekeraars

Kempenhaeghe heeft met de meeste verzekeraars afspraken gemaakt waarin de dbc’s gedefinieerd zijn. De volgende zorgverzekeraars hebben wij gecontracteerd.

Overzicht zorgverzekeraars

Lees voor

Uw zorgnota

U kunt uw zorgnota of het declaratieoverzicht van uw zorgverzekeraar digitaal bekijken via 'mijn omgeving' van uw zorgverzekeraar. U ziet precies wat de behandeling kost. Kempenhaeghe declareert voor de diagnosestelling een of meer dbc's, afhankelijk van de duur ervan. De maximale looptijd van een dbc is 120 dagen. Het totale traject, van eerste consult tot en met de laatste controle kan uit meer dbc’s bestaan. Is uw kind nog niet uitbehandeld als de dbc na 120 dagen wordt afgesloten, dan wordt aansluitend een nieuwe dbc geopend.

Lees voor

Niet verzekerd

Iedereen die in Nederland woont of werkt, is wettelijk verplicht om zich te verzekeren tegen ziektekosten. Bent u of uw kind desondanks toch niet verzekerd, sluit dan alsnog een basisverzekering af. Doet u dit niet, dan zijn de volledige kosten van de behandeling voor u zelf. In dat geval zijn de zogenoemde passanttarieven van toepassing. Voorafgaand aan de behandeling betaalt u dan ook eerst een voorschot op de te verwachten kosten.

Lees voor

Passanttarieven

Voor de zorgverzekeraars met wie Kempenhaeghe géén overeenkomst heeft gesloten én voor patiënten die niet, of in het buitenland verzekerd zijn, gelden de zogenoemde passanttarieven.

Passanttarieven 2020

Passanttarieven 2021