Lees voor

Diagnose-behandelcombinaties

Ziekenhuizen, gevestigd in Nederland, dienen zich te conformeren aan de landelijk geldende dbc- systematiek (diagnose-behandelcombinaties). Hierin ligt de diagnose-aanpak en de behandeling horend bij een bepaalde zorgvraag vast. Elke stap in het proces heeft een eigen verrichting-code: vanaf de eerste afspraak bij een medisch specialist, alle afzonderlijke onderzoeken en afspraken, eventueel verblijf in het ziekenhuis tot en met de laatste controle.

Het tarief is een gemiddelde van de combinatie van de kosten die het ziekenhuis maakt. Voor iedere dbc geldt per verzekeraar een vast tarief. Veelal is dat ongeacht of u of uw kind één of meerdere afspraken heeft. Wilt u meer weten over de definitie van dbc’s, kijk dan op www.dezorgnota.nl.

Lees voor

Gecontracteerde zorgverzekeraars

Laatste update: 18 januari 2023

Aan het eind van elk jaar onderhandelen zorgverleners met de zorgverzekeraars over contractafspraken voor het volgend jaar. Dat is ook voor u belangrijk, want zonder contract tussen uw zorgverzekeraar en Kempenhaeghe, kan het zijn dat u (een deel) van de kosten van een behandeling niet vergoed krijgt.

In 2022 heeft Kempenhaeghe contracten kunnen afsluiten met alle zorgverzekeraars. De onderhandelingen voor 2023 lopen momenteel nog, maar met de meeste verzekeraars hebben we op hoofdlijn al afspraken gemaakt. Hoofdlijnafspraken (maar dus nog geen contract) hebben we met:

  1. CZ
  2. Caresq
  3. DSW
  4. ENO
  5. Menzis
  6. VGZ
  7. Zilveren Kruis
  8. Zorg en Zekerheid

Met ASR en ONVZ zijn we nog niet zo ver in de onderhandeling. De verwachting is echter dat we, net als vorig jaar, ook met deze zorgverzekeraars een contract voor 2023 kunnen sluiten.

Algemene informatie over zorgverzekeringen kunt u vinden op de website van de rijksoverheid.


Lees voor

Uw zorgnota

U kunt uw zorgnota of het declaratieoverzicht van uw zorgverzekeraar digitaal bekijken via 'mijn omgeving' van uw zorgverzekeraar. U ziet precies wat de behandeling kost. Kempenhaeghe declareert voor de diagnosestelling een of meer dbc's, afhankelijk van de duur ervan. De maximale looptijd van een dbc is 120 dagen. Het totale traject, van eerste consult tot en met de laatste controle kan uit meer dbc’s bestaan. Is uw kind nog niet uitbehandeld als de dbc na 120 dagen wordt afgesloten, dan wordt aansluitend een nieuwe dbc geopend.

Lees voor

Niet verzekerd

Iedereen die in Nederland woont of werkt, is wettelijk verplicht om zich te verzekeren tegen ziektekosten. Bent u of uw kind desondanks toch niet verzekerd, sluit dan alsnog een basisverzekering af. Doet u dit niet, dan zijn de volledige kosten van de behandeling voor u zelf. In dat geval zijn de zogenoemde passanttarieven van toepassing. Voorafgaand aan de behandeling betaalt u dan ook eerst een voorschot op de te verwachten kosten.

Lees voor

Passanttarieven

Voor de zorgverzekeraars met wie Kempenhaeghe géén overeenkomst heeft gesloten én voor patiënten die niet, of in het buitenland verzekerd zijn, gelden de zogenoemde passanttarieven.

Passanttarieven 2023