Hoe verloopt een bezoek aan de polikliniek?
Lees voor

Een afspraak bij de polikliniek

Bij het eerste bezoek aan de polikliniek moet u een aantal dingen meenemen. Dat zijn: uw verzekeringspas, een legitimatiebewijs en een actuele medicatielijst. Het kan handig zijn om van tevoren een lijstje te maken met punten die u wilt bespreken. Aarzel niet om extra uitleg te vragen als u iets niet begrijpt of vraag om schriftelijk voorlichtingsmateriaal, zodat u informatie nog eens kunt nalezen.

Lees voor

Tijdens het bezoek

In de polikliniek meldt u zich bij de balie. Voor het eerste gesprek wordt ruim tijd ingepland, zodat u en uw kind uitgebreid de reden voor verwijzing kunnen toelichten.

Na het eerste gesprek zal er waarschijnlijk neuropsychologisch onderzoek bij uw kind plaatsvinden. Dit onderzoek wordt zo spoedig mogelijk ingepland. Het onderzoek duurt een dag. Soms zijn ook een langdurig EEG-onderzoek en observatie noodzakelijk. In dat geval verblijft u – op een later moment – samen met uw kind een nacht in Kempenhaeghe.

Lees voor

Na het bezoek

De analyse van de onderzoeksresultaten kost meestal enkele weken. Dit betekent dat u voor de bespreking daarvan later terugkomt bij de kinderneuroloog en klinisch neuropsycholoog. Zij zijn weer beiden bij dit gesprek aanwezig.

Als de onderzoeken erop zitten, pakt de reguliere arts en/of hulpverlener van uw kind de geadviseerde behandeling of begeleiding op. In overleg met u begeleidt het Centrum voor Neurologische Leer- en Ontwikkelingsstoornissen deze ‘terugverwijzing' met de grootst mogelijke zorgvuldigheid.

Soms lukt het niet om een precieze diagnose te stellen. Als u daarmee akkoord gaat roepen we uw kind dan na enige tijd opnieuw op voor herhalingsonderzoek.