Lees voor

Symposium Epilepsiewoonzorg

 

Attentie: symposium Epilepsiewoonzorg 17 maart geannuleerd!

Het symposium Epilepsiewoonzorg 17 maart in Sterksel zou plaatsvinden is geannuleerd. Dit in verband met maatregelen die te maken hebben met de bestrijding van de verspreiding van het coronavirus. 

We onderzoeken de haalbaarheid van het eventueel verplaatsen van het symposium naar een andere datum. Als dat lukt, berichten we u daarover en kunt u opnieuw inschrijven.  

Lees voor

Praktische informatie

Datum: Dinsdag 17 maart 2020

Tijd: Ontvangst en inschrijving vanaf 9.15 uur. Programma van 9.45- 16.30 uur

Locatie: Kloostervelden, Laan van Providentia 1 te Sterksel. Parkeren kan voor het Klooster, volg vervolgens te voet de borden “De Broeders”.

Voor wie: Symposium voor begeleiders in de zorg van mensen met een verstandelijke beperking en epilepsie. Zowel gericht op begeleiders met een verpleegkundige/verzorgende achtergrond alswel met een (ped)agogische achtergrond.

Contactpersoon: Maartje van den Hove, hovem@kempenhaeghe.nl

Kosten:  € 125 (incl. btw)

Accreditatie: aangevraagd voor beroepsgroep V&V uregistratie

 

Lees voor

Programma

Tijdens het symposium van het Centrum voor Epilepsiewoonzorg 'De kunst van het leven met epilepsie en een verstandelijke beperking!' op 17 maart 2020 staan uiteenlopende onderwerpen op het programma. Wat is de impact van epilepsie op de persoon zelf maar ook op jou als begeleider? We staan stil bij risico-afwegingen bij epilepsie en een verstandelijke beperking en je maakt kennis met de woonwijk Kloostervelden waar omgekeerde integratie plaatsvindt. 

09.15
Ontvangst en inschrijving (De Broeders, Kloostervelden)

09.45 uur
Welkom en opening (Zaal de Zaligheid)
Maartje van den Hove, dagvoorzitter

09.50 uur
Schets van een neurologisch spreekuur, aan de slag met casuïstiek  (Zaal de Zaligheden)
Laura de Ceuster, neuroloog en Ellen Peeters, verpleegkundig specialist

10.45 uur
Workshop ronde 1

12.30 uur
Walking Lunch (wijk Kloostervelden, start Zaal de Zaligheid)

14.30 uur
Workshop ronde 2

15.45 uur
Leven met kunst en de kunst van het leven (Zaal de Zaligheid)
Britt Kinnegen, beheerder galerie Kempro en activiteitenbegeleider en twee ervaringsdeskundigen

16.15 uur
Sluiting
Maartje van den Hove, dagvoorzitter

Lees voor

Inhoud workshops

Workshop 1:
Een gebroken been of een gebroken hart?
Vergaderruimte Aloysius (1e verdieping Klooster)
Risico-afweging bij epilepsie; zoeken naar een balans tussen bescherming en risico in relatie tot de kwaliteit van leven. Worden beschermende maatregelen binnen je werk toegepast bij mensen met epilepsie? En zo ja, zijn de wensen van de cliënt en alle andere betrokkenen meegenomen bij de besluitvorming hierover? Tijdens deze workshop gaan we met elkaar in gesprek over de huidige werkwijze in de praktijk en over de mogelijkheden die er zijn wat betreft het bekijken van de risico’s en de wensen van alle betrokkenen.

Door: Anita van de Manakker en Corine Boumans, Kempenhaeghe-trainers cursus ‘Risico-afweging bij epilepsie’

Workshop 2:
Help, een epilepsie aanval! Wat nu?
Vergaderruimte Brandsma (1e verdieping Klooster)
Vanwege het succes van vorig jaar wordt deze workshop dit jaar herhaald! Aan de hand van casuïstiek, praktijkervaringen en persoonlijke ervaringen gaan we in op hoe te handelen bij epilepsieaanvallen. Hoe moet je handelen bij een aanval, wat te doen als de aanval niet stopt en wat doet dit met jou als zorgverlener? Wanneer weet ik of een aanval voorbij is, hoe controleer ik het bewustzijn, moet ik noodmedicatie toedienen? Een hoop vragen die op je af komen als zorgverlener. In deze workshop is er ruimte om in te gaan op vragen. Waar loop je als zorgverlener in de dagelijkse praktijk tegenaan?
Door: Ellen Peeters en Joke Creemers, verpleegkundig specialisten

Workshop 3:
Eerlijk over epilepsie; wat doet het met jou?
Vergaderruimte Dominicus (1e verdieping Klooster)
Het spreekt vrijwel voor zich dat epilepsie (meestal) een grote impact hee_ op de persoon in kwestie. Maar het raakt ook de personen die ondersteuning bieden: de onvoorspelbaarheid van het krijgen van een aanval, het wel of niet nemen van risico’s, getuigen zijn van een aanval, zorg bieden tijdens en na een aanval. Het doet wat met je. In deze workshop willen we hierbij stilstaan door de deelnemers kennis te laten maken met twee methodieken die vanuit hun verschillende invalshoeken ondersteunend kunnen zijn aan de zorgverlener: ervaringsordening en mindfulness.
Door: Robin Holtackers en Judith van der Linden, woonbegeleiders

Workshop 4:
“De kunst van het vragen stellen”
Vergaderruimte Eduardus (1e verdieping Klooster)
Hoe laat je een cliënt met een lichte tot matige verstandelijke beperking en epilepsie invloed ervaren op zijn of haar leven door het stellen van de juiste vragen? In deze workshop bieden we handvatten aan zorgverleners om met een cliënt het gesprek aan te gaan over hoe de cliënt zijn of haar leven wil vormgeven. Hierbij ligt de focus op mogelijkheden ondanks de epilepsie.
Door: Rob Hanssen, senior begeleider en Inge Smits, lecturer practitioner

 

Lees voor

Terugblik op editie 2019

 

Het thema voor 19 maart 2019 was Epilepsie en verstandelijke beperking: alle kennis, alle aandacht!

Ruim 90 professionals in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking en epilepsie, afkomstig van collega-organisaties zoals Cello, PSW, ORO, Severinus en Cordaan Amsterdam, reisden af naar het Centrum voor Epilepsiewoonzorg in Sterksel. In een dagvullend programma kwamen uiteenlopende onderwerpen aan bod zoals het observeren van aanvallen, slaapwaakproblemen bij mensen met een verstandelijke beperking en epilepsie en morbiditeit.

In een van de workshops werd samen met ouders stilgestaan bij ‘het verhaal’ van de naasten van onze cliënten met epilepsie en een verstandelijke beperking. De onvoorspelbaarheid van de epilepsie heeft op naasten een grote impact.  Het is een vanzelfsprekendheid dat familie en ander naasten een belangrijke plek innemen in het leven van een persoon met een beperking.  

In de belevingsgerichte workshop werden de deelnemers op interactieve wijze meegenomen in de moeilijk te begrijpen wereld voor een cliënt met epilepsie, een autismespectrumstoornis en een verstandelijke beperking.

Andere workshops gingen in op hoe we de juiste begeleiding kunnen bieden voor de ouder wordende bewoner en wat epilepsie en gedrag met elkaar hebben te maken? Hoe essentieel is goede mondzorg? Waar loopt een hulpverlener in de dagelijkse praktijk tegenaan als de ene aanval de andere opvolgt.

Tot slot kwamen cliënten aan het woord en gingen zij in gesprek met de deelnemers. Wat betekent het hebben van epilepsie? Cliënt: “Epilepsie is een rotziekte, maar je moet leuke dingen doen, daar hebben we jullie voor nodig!”