Symposium Epilepsiewoonzorg voor professionals in de VG
Lees voor

Symposium Epilepsiewoonzorg

Luuk van Buursen FHP0569

Jaarlijks organiseert Centrum voor Epilepsiewoonzorg Kempenhaeghe vanuit haar expertise een symposium dat zich in het bijzonder richt op professionals in de Verstandelijk Gehandicaptensector. Zowel op begeleiders met een verpleegkundige/verzorgende achtergrond alswel met een (ped)agogische achtergrond.

Inzichten voor de dagelijkse praktijk
De onderwerpen van het symposium gaan altijd over de combinatie van epilepsie en een verstandelijke beperking en de betekenis daarvan voor patiënt en zorgverlener in de dagelijkse zorgpraktijk. Door het delen van onze expertise over epilepsie verbindt Kempenhaeghe zich ook met (regionale) zorginstellingen.


Lees voor

Impressie laatste editie

  • Cew symposium 19 maart 2019 761 pixels
  • Cew symposium 19 maart 2019 761x538 pixels
  • Cew symposium 19 maart 2019 FHP0176 761x538 pixels
  • Cew symposium 19 maart 2019 FHP0190 761x538 pixels
  • Cew symposium 19 maart 2019 FHP0200 761x538 pixels
  • Cew symposium 19 maart 2019 FHP0215 761x538 pixels

Impressie van het laatste symposium 'Epilepsie en verstandelijke beperking: alle kennis, alle aandacht!, waar ruim 90 professionals in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking en epilepsie aan deelnamen, veelal afkomstig van collega-organisaties zoals Cello, PSW, ORO, Severinus en Cordaan Amsterdam.

Een programma met uiteenlopende onderwerpen zoals het observeren van aanvallen, slaapwaakproblemen bij mensen met een verstandelijke beperking en epilepsie en morbiditeit. Samen met ouders werd stilgestaan bij ‘het verhaal’ van de naasten van onze cliënten met epilepsie en een verstandelijke beperking. De onvoorspelbaarheid van de epilepsie heeft op naasten een grote impact. Het is een vanzelfsprekendheid dat familie en ander naasten een belangrijke plek innemen in het leven van een persoon met een beperking. In de belevingsgerichte workshop werden de deelnemers op interactieve wijze meegenomen in de moeilijk te begrijpen wereld voor een cliënt met epilepsie, een autismespectrumstoornis en een verstandelijke beperking. Ook de vraag hoe we de juiste begeleiding kunnen bieden voor de ouder wordende bewoner en wat epilepsie en gedrag met elkaar hebben te maken werd besproken? En hoe essentieel is goede mondzorg? Waar loopt een hulpverlener in de dagelijkse praktijk tegenaan als de ene aanval de andere opvolgt. En kwam cliënten aan het woord en gingen zij in gesprek met de deelnemers. Wat betekent het hebben van epilepsie? Cliënt: “Epilepsie is een rotziekte, maar je moet leuke dingen doen, daar hebben we jullie voor nodig!”