Eén plus één is drie
KH FHP1244 768 X 534
Lees voor

'Epilepsie, in het bijzonder de opleiding'

Neuroloog prof. dr. Marian Majoie bekleedt sinds juni 2016 de leerstoel 'Epilepsie, in het bijzonder de opleiding' aan de Faculty of Health, Medicine and Life Sciences van de Universiteit Maastricht. De leerstoel combineert expertiseoverdracht met gezondheidszorg en met wetenschappelijk onderzoek.

Zorg voor epilepsiepatiënten begint al tijdens de opleiding van zorgprofessionals. Vanuit de leerstoel wordt op wetenschappelijk verantwoorde wijze gewerkt aan internationale standaarden voor het curriculum epilepsie in opleidingen van (toekomstige) zorgprofessionals en internationale zorgstandaarden voor diagnostiek en behandeling van epilepsie.

Lees voor

Opleiding voor artsen

Eén van de hoofdthema’s in de leerstoel is uitbreiding en verdieping van het onderwijsprogramma en verdiepingsstage van voor artsen-in-opleiding tot neuroloog en artsen-in-opleding tot AVG (arts verstandelijk gehandicapten). Ook de landelijke nascholing Epilepsie voor neurologen onderwerp van studie. Het inpassen van hoe balans aan te brengen tussen optimale zorgkwaliteit en optimale kostenbeheersing is daarin een van de aspecten. Koppeling met richtlijnontwikkeling helpt hier bij.

Judith van Galen, neuroloog-in-opleiding zegt hierover: “Het is uniek dat artsen in opleiding nu - landelijk - worden geschoold in het opstellen van richtlijnen. Dat draagt bij aan evidence-based en kostenbewust werken. Het opstellen van richtlijnen, waar je uiteindelijk als arts verantwoordelijk voor bent, wordt zo al gedurende je opleiding onderdeel van je expertise als medisch specialist. De succesvolle pilot met de Epilepsierichtlijn heeft aangetoond dat AIOS een zinvolle bijdrage kunnen leveren aan het opstellen of reviseren van een richtlijn, waarbij zij door middel van scholing de juiste tools aangereikt krijgen. Kempenhaeghe heeft hier een belangrijke faciliterende rol in gespeeld.”

Lees voor

Medische richtlijnen op internationaal niveau ontwikkelen!

Onder leiding van Marian Majoie startte in 2017 een Europees consortium met het doel de kennis en het gebruik van medische richtlijnen voor epilepsie op Europees niveau te verbeteren. Ook het consortium streeft naar directe koppeling tussen de opleiding van medisch specialisten en de ontwikkeling van richtlijnen voor diagnostiek en behandeling voor epilepsie in heel Europa. Binnen dit Europese consortium werkt Marian Majoie samen met de International League Against Epilepsy (ILEA), de European Association of Neurology (EAN) en andere internationale organisaties.