Hoe borgt Kempenhaeghe de privacy van cliënten?
Lees voor

Aard van de informatie

De informatie in het dossier bestaat uit gegevens die direct en indirect belangrijk kunnen zijn voor de begeleiding en ook eventuele diagnostiek en behandeling. U moet dan denken aan verslaglegging over gezette stappen op weg naar begeleidingsdoelen, bijzondere voorvallen, eventueel verrichte onderzoeken en resultaten daarvan, voorgeschreven medicijnen en het effect daarvan op de gezondheid, bevindingen uit gesprekken met behandelaars en begeleiders enzovoorts.

Lees voor

Autorisatiedocument

Welke behandelaars en medewerkers toegang hebben tot de gegevens in het dossier, is vastgelegd in een zogenoemd autorisatiedocument. En als het noodzakelijk is voor de diagnose of behandeling, kan Kempenhaeghe de gegevens – met uw toestemming - delen met derden (hulpverleners, instellingen, zorgverzekeraars of de Zorgautoriteit). Iedereen die inzicht heeft in de gegevens, is tot geheimhouding verplicht.

Lees voor

Recht op inzage

Als ouder, familielid of wettelijk vertegenwoordiger heeft u altijd het recht om de gegevens van uw kind of familielid in te zien. Ook is het mogelijk om bepaalde gegevens te corrigeren of te laten verwijderen. Bijvoorbeeld als de gegevens volgens u onjuist, onvolledig of niet relevant zijn of in strijd met een wettelijk voorschrift.

Lees voor

Functionaris gegevensbescherming

In Kempenhaeghe ziet de functionaris gegevensbescherming erop toe dat wij werken volgens de wet- en regelgeving waar het om privacy gaat.