Maak het verschil
Lees voor

Diepgang

Als expertisecentrum heeft Kempenhaeghe te maken met mensen met complexe, indringende vraagstellingen op het gebied van epilepsie, slaapstoornissen of neurologische leer- en ontwikkelingsstoornissen. Onze 1.200 medewerkers zoeken via hoogwaardige vormen van diagnostisch onderzoek en persoonlijke aandacht voor de patiënt naar antwoorden op die vragen. Die vinden we in de vorm van toegesneden, soms minder bekende, behandelmethoden. En waar nodig begeleiding in het omgaan met de aandoening in het dagelijks leven. Deze diepgang op inhoudelijk vlak en in het contact met de patiënt zijn wat werken bij Kempenhaeghe zo aantrekkelijk maakt.

Lees voor

Een stap verder

Bij Kempenhaeghe gaan we verder dan het diagnosticeren en behandelen van een aandoening. We kijken ook naar de uitdagingen waarvoor patiënten zich geplaatst zien bij hun tocht door de zorg en het onderwijs. We besteden aandacht aan sociaal-maatschappelijke aspecten, daginvulling, school en arbeidsparticipatie.

Lees voor

Wetenschappelijk onderzoek

Voortdurend zoeken wij nieuwe manieren om mensen met epilepsie, slaapstoornissen en/of neurologische leer- en ontwikkelingsstoornissen nog beter te kunnen helpen. Naast patiëntenzorg speelt wetenschappelijk onderzoek daarom ook een belangrijke rol. Hierin werken we nauw samen met academische ziekenhuizen, universiteiten, collega-instituten en het bedrijfsleven.

Lees voor

Gedreven

We bieden onze patiënten alle kennis en alle aandacht. Dat vraagt om professionals die een stapje verder gaan in hun betrokkenheid bij het welzijn van patiënten, in hun interesse voor hun vak. Gedreven mensen die leergierig zijn en hun kennis graag met anderen willen delen. Die de beste willen zijn in hun vakgebied, zich (verder) willen specialiseren, openstaan voor nieuwe ontwikkelingen en daaraan ook zelf inhoud kunnen en willen geven. Wie deze eigenschappen in zich heeft, krijgt bij ons ruim baan. Ben je geintersseerd in onze vacatures? Kijk dan op Werken bij Kempenhaeghe

Lees voor

Kempenhaeghe als werkgever

Kempenhaeghe biedt een prettige werkomgeving in een dynamische organisatie. De primaire arbeidsvoorwaarden van de ziekenhuis en zorginstelling zijn ontleend aan de CAO Ziekenhuizen. Voor werken in De Berkenschutse geldt de CAO Primair Onderwijs.

Verder zijn er goede secundaire arbeidsvoorwaarden zoals deelname aan een collectieve ziektekostenverzekering, een studiefaciliteitenregeling en een meerkeuzesysteem van arbeidsvoorwaarden met daarin bijvoorbeeld uitruilmogelijkheid van reiskosten/eindejaarsuitkering, contributie van beroepsverenigingen en vakorganisaties of verschillende verlofmogelijkheden. Zie voor precieze informatie Arbeidsvoorwaarden Kempenhaeghe.

Aandacht is een van de kernbegrippen van Kempenhaeghe. Onder aandacht valt ook een zorgvuldige bejegening en een relatie op basis van betrouwbaarheid tussen medewerkers en patiënten en bewoners. Aan toekomstige collega's vragen wij een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) af te geven.