Inbreng in Handboek slaapstoornissen in de psychiatrie
Lees voor

Slaapprofessionals werken mee aan Handboek

Gezonde slaap is essentieel voor het functioneren van ons brein. Slecht slapen is voorspellend voor het ontstaan van psychische klachten, de mate van herstel en het risico op terugval. Slaapstoornissen komen frequent voor bij vrijwel alle psychiatrische stoornissen. Het handboek Slaapstoornissen in de psychiatrie biedt een overzicht van diverse slaapstoornissen, de diagnostiek en behandeling, de relatie tot de psychiatrische aandoening en gebruik van psychofarmaca. Slaapdeskundigen van het Centrum voor Slaapgeneeskunde werkten mee aan het handboek.

Lees voor

Slapeloosheid

Somnoloog en gedragstherapeut dr. Ingrid Verbeek schreef samen met Geert Peeters, somnoloog en GZ-psycholoog, Tanja Su (GZ-psycholoog) en Mardien Oudega (psychiater) het hoofdstuk ‘Niet-medicamenteuze behandeling van slaapstoornissen in de psychiatrie’. Naast chronische insomnia komen ook circadiane ritme slaap/waak stoornissen en nachtmerriestoornis vaak voor bij mensen met een psychiatrische stoornis. Het hoofdstuk beschrijft kort het diagnostisch proces en de behandeling in modules. Per patiënt kan een selectie worden gemaakt van relevante modules. Naast kortdurende cognitieve gedragstherapie (cgt-i) wordt ook chronotherapie, nachtmerrie therapie en verbetering van therapietrouw bij CPAP beschreven. Het doel is om zoveel mogelijk professionals die werkzaam zijn in de GGZ te informeren hoe zij diagnostiek en behandeling van slaapstoornissen kunnen integreren in hun behandeling van mensen met psychiatrische problematiek.

Ingrid Verbeek geeft nascholingen aan professionals die werkzaam zijn in de geestelijke gezondheidszorg (GGZ) en slaaptherapie kunnen geven. Ingrid schreef samen met oud-collega Merijn van de Laar het protocollenboek ‘Behandeling van langdurige slapeloosheid’ voor GGZ professionals.

Lees voor

Restlegss Legs (RLS)

Somnoloog prof. dr. Sebastiaan Overeem werkte mee aan het hoofdstuk over slaap gerelateerde bewegingsstoornissen, waaronder het rusteloze benen syndroom (Restless Legs, RLS). RLS is een zeer vaak voorkomende aandoening, die de slaap sterk kan verstoren. Gelukkig is – in deskundige handen- behandeling vaak goed mogelijk. Centrum voor Slaapgeneeskunde Kempenhaeghe heeft specifieke expertise op het gebied van behandeling van RLS, met speciale aandacht voor ernstige problematiek met falen van eerstelijns behandeling. https://www.kempenhaeghe.nl/onderwerp/rusteloze-benen/348/

Centrum voor Slaapgeneeskunde Kempenhaeghe helpt vanuit haar expertise mensen met complexe medische slaapstoornissen verder om meer grip te krijgen op hun slaapstoornissen aan de hand van een multidisciplinaire insteek, extra faciliteiten en arbeidsintensief maatwerk.