Epilepsie is meer dan een aanval; waarover informeert u uw patiënt?
Lees voor

Welke thema's bespreekt u met uw patient?

Epilepsie is een aandoening met sterk wisselende presentaties: het ene moment is alles volstrekt in orde, het andere moment doen zich ernstige calamiteiten voor, en alles daar tussen in. Het is van groot belang dat patiënten hierop kunnen anticiperen.

Welke thema’s bespreekt u hierbij? Prof. dr. Marian Majoie bood in de Biemond Cursussen van 11 maart 2021 hiervoor handvatten, zie hiervoor ook de syllabus ‘Voorlichting bij epilepsie’.