Lees voor

CONTACT-studie om behandeling epilepsie verder te verbeteren; publicatie onderzoek in vakblad Epilepsie

Binnen het Academisch Centrum voor Epileptologie Kempenhaeghe & MUMC+ vindt continu wetenschappelijk onderzoek plaats om de patiëntenzorg te verbeteren en de kennis over epilepsie te verdiepen. Kempenhaeghe ontving, samen met haar partners Universiteit Maastricht/ School for Mental Health and Neuroscience (MHeNs), MUMC +, Technische Universiteiten Eindhoven en Delft en het Cleveland Clinic Epilepsy Center, een aanzienlijke subsidie van EpilepsieNL voor een studie naar de effecten van radiofrequente thermoCOagulatie op hersenNeTwerkACTiviteit bij epilepsiepatiënten (CONTACT -studie).

In het blad Epilepsie Periodiek voor Professionals verscheen over de CONTACT-studie in december 2023 een publicatie https://epilepsiejournal.nl/article/view/18478/20221

Lees voor

Onderzoek

Voor epilepsiepatiënten die last hebben van focale aanvallen kan epilepsiechirurgie een behandelmogelijkheid zijn als de epilepsiebron tenminste duidelijk te lokaliseren is. In het kader van het onderzoek wordt gekeken of een lokale micro-chirurgische behandeling – radiofrequente thermocoagulatie - van de epilepsiebron effecten heeft op hersenactiviteit elders in het brein. De onderzoekers gaan bestuderen of er een verband is tussen veranderingen van hersenactiviteit in het epilepsienetwerk en de klinische uitkomst van deze behandeling. Onder leiding van hoofdonderzoeker dr. Simon Tousseyn van het Academisch Centrum voor Epileptologie Kempenhaeghe & Maastricht Universitair Medisch Centrum+ (MUMC+) kijkt het onderzoeksteam samen met onderzoeker Justyna Gula naar hoe het uitschakelen van delen van het epilepsienetwerk de rest van het epilepsienetwerk beïnvloedt. Ze onderzoeken wat de veranderingen in het netwerk voor invloed hebben op (de epilepsie van) de patiënt. Uiteindelijk kan dit onderzoek behandelaars helpen te bepalen welk hersendeel bij een persoon met moeilijk te behandelen focale aanvallen ze het beste (micro)chirurgisch kunnen uitschakelen.

Lees voor

Gerichtere behandeling

Het onderzoek wordt uitgevoerd bij mensen die als vooronderzoek voor epilepsiechirurgie diepte-elektroden in de hersenen ingebracht krijgen. Via deze elektroden kan ook door middel van thermocoagulaties de (vermoedelijke) epilepsiebron verhit en uitgeschakeld worden. Behandelaars kunnen op dit moment soms lastig bepalen waar in de hersenen zij het beste de stroompulsjes kunnen toedienen en welke gevolgen het toedienen van thermocoagulaties heeft op de epilepsiebron of in het epilepsienetwerk. Dat is belangrijke informatie, want steeds meer (bio-) medische experts denken dat er bij mensen met focale aanvallen helemaal geen sprake is van één geïsoleerde epilepsiebron, maar eerder van een wijdverspreid epilepsienetwerk. Dr. Simon Tousseyn: “Met deze nieuwe inzichten zal deze patiëntengroep gerichter behandeld en voorgelicht kunnen worden”.

Lees voor

EpilepsieNL subsidie

Het onderzoek wordt verricht bij patiënten die behandeld worden in het Academisch Centrum voor Epileptologie Kempenhaeghe & MUMC+. De metingen met MRI en diepte-elektroden (Stereo-EEG) vinden plaats in Kempenhaeghe & MUMC+, net als radiofrequente thermocoagulatie. Het onderzoek ging van start in 2023 en loopt tot oktober 2027. EpilepsieNL subsidieert € 206.000 van de onderzoekskosten (subsidienummer 23-08). Lees ook meer op de website van EpilepsieNL bij onderzoeken: https://www.epilepsie.nl/onderzoek-naar-behandelmethodes