U zocht informatie over:
Lees voor

4. Wat mag een zorgverlener via e-mail zeggen?

Als u via de gewone e-mail een (medische) vraag stelt aan uw behandelaar of zorgverlener – dus niet via de e-consult functie in het zorgportaal MijnKempenhaeghe - dan zal hij/zij hier alleen een 'algemeen' antwoord op geven en niet ingaan op uw specifieke situatie. Zorgverleners hebben een beroepsgeheim en moeten er zeker van zijn dat zij vertrouwelijke informatie alleen aan uzelf verstrekken. Om te voorkomen dat uw gegevens in handen komen van derden, worden gevoelige medische gegevens (zoals uitslagen, voortgang van de behandeling) niet verstrekt via e-mail. Dat gebeurt alleen via MijnKempenhaeghe.