U zocht informatie over:
Lees voor

5. Waar gebruikt Kempenhaeghe mijn e-mailadres voor?

Het e-mailadres dat u bij inschrijving heeft opgegeven, wordt alleen gebruikt voor correspondentie rondom uw behandeling in Kempenhaeghe. Denk hierbij aan afspraakherinneringen, algemene brochures en (blanco) invulformulieren of vragenlijsten. U kunt bij het zorgservicebureau of het polisecretariaat aangeven of u deze informatie via e-mail wilt ontvangen. Daarnaast kunt u in MijnKempenhaeghe onder Mijn gegevens/instellingen aangeven of u per e-mail bevestigingen wilt ontvangen wanneer er een nieuw e-consult bericht voor u klaarstaat.

Zonder uw toestemming zullen wij uw e-mailadres nooit aan derden verstrekken, tenzij wij hiertoe worden gedwongen op grond van een wettelijke verplichting.