U zocht informatie over:
Lees voor

Verwijzen

Een specialist uit een algemeen of academisch ziekenhuis kan een patiënt doorverwijzen naar het Academisch Centrum voor Epileptologie, het Centrum voor Slaapgeneeskunde of het Centrum voor Neurologische Leer- en ontwikkkelingsstoornissen. Soms kan de huisarts een patiënt direct doorverwijzen.

Kempenhaeghe stelt het op prijs als de volgende zaken bij de verwijzing worden vermeld: de volledige persoonlijke gegevens van de patiënt, de reden voor verwijzing, een omschrijving van de voorgeschiedenis van de patient, liefst gecompleteerd met resultaten van reeds verricht diagnostisch onderzoek. Na ontvangst van de verwijzing krijgt de patiënt een uitnodiging voor een eerste consult. De duur van de wachttijd hangt af van de complexiteit en urgentie en van de wachtlijst.