U zocht informatie over:
Lees voor

Makkelijk leesbare slaaptherapie

Een goede nachtrust is essentieel voor de gezondheid. Insomnie heeft een belangrijke negatieve impact op de kwaliteit van leven en het mentale welzijn. CGT-i is de evidence-based eerste keus behandeling bij langdurige slapeloosheid. Deze behandeling is bewezen effectief bij 70-80% van de langdurig slapelozen. De behandeling doorbreekt de vicieuze cirkel van slecht slapen en gaat uit van verschillende factoren die een rol spelen bij het ontstaan van acute en langdurige slapeloosheid.

Speciaal voor de doelgroep van mensen met een ernstige psychiatrische aandoening (EPA) of een lichtverstandelijke beperking werd een makkelijk leesbare CGT-i trainingsmodule geschreven: ‘Leer beter slapen’. De CGT-i module geeft zorgprofessionals die geschoold zijn in cognitieve gedragstherapie een handvat om patiënten eerder en beter te kunnen helpen. De module is gratis toegankelijk voor professionals met kennis van cognitieve gedragstherapie.

In deze trainingsmodule is tevens de bijeenkomst opgenomen over medicatiegebruik. In de praktijk zien we namelijk dat veel patiënten EPA medicatie gebruiken om beter te slapen. De bijeenkomst sluit verder geheel aan bij de overige bijeenkomsten en dient gegeven te worden door een professional met kennis van psychofarmaca.

Positieve reacties

De reacties op de groepstrainingen zijn positief. Patiënten geven aan blij verrast te zijn met de eenvoud van de training en de resultaten die zijn geboekt. “Had ik dit maar jaren eerder gevolgd”, aldus een van hen. Een ander verklaarde: “'ik heb nieuwe dingen gehoord en door die toe te passen ben ik beter gaan slapen. Zo had ik tevoren niet bedacht dat je beter gaat slapen door korter op bed te liggen.”

Voor meer informatie: secretariaat van het Centrum voor Slaapgeneeskunde Kempenhaeghe via: polislaap@kempenhaeghe.nl of T 040 2279400.

Download hier de module