U zocht informatie over:
Lees voor

Kan Kempenhaeghe een Geneeskundige Verklaring afgeven?

In een Geneeskundige Verklaring geeft een arts een op medische gegevens gebaseerd waardeoordeel over u als patiënt en over uw gezondheidstoestand. Dergelijke verklaringen mogen alleen worden afgegeven door een onafhankelijke arts. U kunt als patiënt van Kempenhaeghe dus voor een Geneeskundige Verklaring niet in Kempenhaeghe terecht.

Via de Balie Advies & Informatie van de afdeling Maatschappelijk Werk kunnen we u wel informeren over mogelijkheden die er wellicht wel voor u zijn. U kunt deze ook terugvinden op de website van KNMG . Zo nodig kan Kempenhaeghe u wel een ‘weigeringsbriefje’ verstrekken. Dat is een verklaring waarin staat waarom uw behandelend arts van Kempenhaeghe u de gevraagde Geneeskundige Verklaring niet kan verstrekken.