U zocht informatie over:
Lees voor

Kan ik mijn mening geven over de zorg van Kempenhaeghe?

Kempenhaeghe doet een patiënttevredenheidsonderzoek. Daarvoor bevragen we elke maand volwassen, nieuwe patiënten van het Centrum voor Slaapgeneeskunde en het Academisch Centrum voor Epileptologie middels een digitale vragenlijst. We zien zo wat we goed doen en belangrijker: we leren we op welke punten we verder kunnen verbeteren. Zo werken we continu aan de kwaliteit van onze zorg.

Elke maand ontvangen nieuwe patiënten per e-mail een uitnodiging om een vragenlijst in te vullen. De antwoorden op de vragenlijsten worden strikt vertrouwelijk verzameld door Opinionmeter. Uw zorgverlener en uw zorgverzekeraar zien niet of u de vragenlijst wel of niet heeft ingevuld.

Kempenhaeghe waardeert het zeer als patiënten bereid zijn om mee te werken aan het tevredenheidsonderzoek. Maar deelname is altijd vrijwillig. Het wel of niet meedoen heeft geen gevolg voor de zorg die u krijgt of voor uw verzekering.

Wilt u rechtstreeks uw mening of een terugkoppeling geven over onze zorg? Dan kunt u altijd uw behandelaar of anderen medewerkers aanspreken.