U zocht informatie over:
Lees voor

Hoe kan ik medicijnen meenemen naar het buitenland?

Als u naar het buitenland reist, kan bij een grensovergang worden gevraagd naar uw medicatiegebruik. U moet dan de juiste documenten kunnen overleggen.

Bij uw behandelend arts of verpleegkundig specialist kunt u een Engelstalige medische verklaring opvragen. Die medische verklaring is maximaal een jaar geldig (vanaf de briefdatum), als er geen wijziging plaatsvindt in de medicatie en dosering. U kunt zo’n verklaring dus vaker gebruiken. Wijzigt uw medicatie, dan moet u een nieuwe Engelstalige medische verklaring aanvragen.

Als u een medicijn gebruikt dat onder de Opiumwet valt, volstaat een Engelstalige medische verklaring niet. U hebt dan ook nog een zogeheten Schengenverklaring of een Apostillestempel nodig. Het land van bestemming van uw reis en de reisduur spelen hierbij een rol.

De Opiumwet maakt onderscheid in harddrugs (lijst I) en in softdrugs (lijst II). Op ‘Lijst I’ staat onder andere zware pijnstillers en methylfenidaat (Ritalin, Concerta, Medikinet en Equasym). Op ‘Lijst II’ staan onder andere benzodiazepinen zoals clobazam (Frisium), clonazepam (Rivotril), midazolam (Dormicum), Stesolid (diazepam, Valium), fenobarbital. De verboden hebben betrekking op:

  • het in bezit hebben
  • het verhandelen
  • het telen
  • de productie
  • en het grensoverschrijdende Transport

Met een Schengenverklaring of een Apostillestempel bent u legaal in het bezit van uw medicamenten en kunt u ze meenemen op reis naar het buitenland.

De Schengenlanden zijn: België, Denemarken, Duitsland, Estland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Hongarije, Italië, Letland, Liechtenstein, Litouwen, Luxemburg, Malta, Nederland, Noorwegen, Oostenrijk, Polen, Portugal, Slovenië, Slowakije, Spanje, Tsjechië, IJsland, Zweden, Zwitserland.

Landen die niet vallen onder het Schengenverdrag, maar wel een Schengenverklaring accepteren zijn: Cyprus, Engeland, Ierland, Kroatië, Noord-Ierland, Schotland en Wales.

De Apostillelanden zijn onder andere de Verenigde Staten van Amerika.

Via http://www.hetcak.nl kunt u een verklaring of stempel aanvragen. Voor vragen kunt u ook terecht via T 0800- 2108.