U zocht informatie over:
Lees voor

Hoe gaat Kempenhaeghe om met mijn privacy?

Als u patiënt in Kempenhaeghe bent, leggen wij uw persoonlijke gegevens (bijvoorbeeld naam en adres) en medische gegevens (over uw aandoening) vast in uw persoonlijke elektronisch patiëntendossier. Met deze gegevens kunnen we u zo goed mogelijk van dienst zijn.

Natuurlijk beveiligen we deze gegevens en gaan er zeer vertrouwelijk mee om, zoals omschreven in de Wet Geneeskundige Behandel Overeenkomst (WGBO, 1 april 1995) en in de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG, mei 2018).

In deze wetten zijn de rechten en plichten vastgelegd van zowel de patiënt als de hulpverlener, is de privacybescherming van de patiënt geregeld en wordt gemeld dat de hulpverlener vertrouwelijk met uw gegevens moet omgaan, is het recht op informatie vastgelegd, is geregeld dat u alleen behandeld mag worden als u daarvoor toestemming heeft gegeven en staat informatie over de vertegenwoordiging van patiënten die niet zelf kunnen beslissen over hun behandeling.

In het privacyreglement van Kempenhaeghe en in een informatieblad vindt u uitgebreide informatie . Heeft u naar aanleiding hiervan vragen dan kunt u contact opnemen met de Functionaris Gegevensbescherming via FG@kempenhaeghe.nl of Postbus 61 5590 AB Heeze