U zocht informatie over:
Lees voor

Epilepsie bij volwassenen met een verstandelijke beperking

Van de mensen met een verstandelijke beperking heeft circa een derde epilepsie. Naarmate de verstandelijke beperking ernstiger is, neemt de kans op epilepsie toe. De combinatie van epilepsie en een verstandelijke beperking kan extra vragen en complicaties met zich meebrengen. Kempenhaeghe beschikt over extra expertise én voorzieningen om de samenhang tussen epilepsie, verstandelijke beperking en bijkomende, soms ernstige problemen te duiden. Met een aanpak op maat lukt het om de kwaliteit van leven van patiënten met zo’n ingewikkelde problematiek te verbeteren.

Een team van een neuroloog, een arts voor mensen met een verstandelijke beperking (AVG), een GZ-psycholoog en een verpleegkundig specialist is na aanmelding bij de patiënt betrokken. Voor wie het nodig heeft, is aanvullende expertise beschikbaar. Kempenhaeghe heeft passende faciliteiten om patiënten met ernstige en meervoudig complexe handicaps eventueel op te nemen.

Er is ruimte en tijd voor uitgebreide diagnostiek waarvan nader onderzoek naar de aanvallen, onderzoek naar de slaap, onderzoek naar welbevinden en functioneren en ook klinisch genetisch onderzoek deel uit kunnen maken.

Het multidisciplinaire team rafelt de specifieke combinatie van epilepsie, verstandelijke beperking en bijkomende problematiek van de patiënt als het ware uiteen en stemt oplossingen op elkaar af. Dat levert op het individu toegespitste handvatten op, voor de patiënt zelf, voor zijn familie en zijn hulpverleners.

Soms kan een permanente vorm van epilepsiewoonzorg het beste zijn voor de patiënt. Dan wordt bekeken of het Centrum voor Epilepsiewoonzorg van Kempenhaeghe een geschikte woonvorm en/of dagbesteding kan bieden.