U zocht informatie over:
Lees voor

Directe hersenregistratie

Directe hersenregistratie kan worden toegepast als er aanwijzingen zijn dat epilepsiechirurgie een behandeloptie kan zijn, maar er toch nog twijfel bestaat over de precieze plaats van de epilepsiehaard.

Met deze geavanceerde vorm van pre-chirurgische aanvalsregistratie proberen artsen met een grotere nauwkeurigheid te bepalen welke plek in de hersenen verantwoordelijk is voor het ontstaan van de aanvallen. Meestal wordt ook de grens afgebakend van gebieden in de hersenen die belangrijke lichaamsfuncties aansturen. Er zijn drie vormen van directe hersenregistratie

  • Bij 'strip elektroden’ liggen de elektrodepunten op dunne draden die onder narcose direct óp de hersenen in het gebied van de vermoedelijke epilepsiehaard worden geplaatst.
  • Bij een ‘grid’ liggen de elektrodepunten op een matje van enkele vierkante centimeters dat direct op de hersenen in het gebied van de vermoedelijke epilepsiehaard wordt gelegd. Vervolgens vindt dan de pré-chirurgische aanvalsregistratie plaats gedurende een periode in het ziekenhuis. Als epilepsiechirurgie mogelijk blijkt te zijn, vindt de operatie aansluitend aan het verwijderen van het matje plaats.
  • Bij een ‘stereo-EEG’ liggen de elektrodepunten ook op dunne draden. Deze draden worden onder narcose via een naald ín de hersenen geplaatst. De aansluitende aanvalsregistratie kan tot enkele weken duren en gebeurt in Kempenhaeghe. Als de directe hersenregistratie bevestigt dat epilepsiechirurgie een behandeloptie is, vindt de operatie enkele maanden na het verwijderen van de draden plaats.

Voorafgaand aan dit ingrijpende onderzoek krijgt u, persoonlijk via de neuroloog en/of verpleegkundig specialist, gedetailleerde informatie over het verloop van het onderzoek en met welke praktische zaken u rekening moet houden.