U zocht informatie over:
Lees voor

Coronavirus

In de media is veel aandacht voor het coronavirus. In Kempenhaeghe en in De Berkenschutse volgen we de richtlijnen van de Landelijke Coördinatie Infectieziektebestrijding van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM/LCI).