U zocht informatie over:
Lees voor

Benigne epilepsie

Vormen van epilepsie die voorkomen op kinderleeftijd en relatief 'onschuldig' lijken. De aanvallen lijken relatief mild en bijna alle kinderen worden 'vanzelf' aanvalsvrij in de adolescentie. Soms wordt er daarom voor gekozen om de aanvallen niet te behandelen.

Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt echter dat ook goedaardige vormen van epilepsie gevolgen kunnen hebben, bijvoorbeeld voor de cognitie. Het kinderteam van het Academisch Centrum voor Epileptologie doet wetenschappelijk onderzoek hiernaar. Het al dan niet behandelen van goedaardige epilepsie dient nauwgezet te worden afgewogen. Het kinderteam kan ondersteunen in deze afweging.