Nieuws
Lees voor

Universiteit van Nederland in gesprek met Sebastiaan Overeem over betrouwbaarheid smartwatches voor meten slaap

Veel mensen dragen tegenwoordig een smartwatch. Hoe betrouwbaar zijn deze horloges in het meten van je slaap? De Universiteit van Nederland ging hierover in gesprek met somnoloog en professor Sebastiaan Overeem.

Smartwatches
Lees voor

Betrouwbaarheid smartwatches voor meten slaap

“De smartwatches die nu op de markt zijn, maken een inschatting van jouw slaappatroon op basis van beweging en hartslag. Ze meten dus niet direct jouw slaap.” Sebastiaan legt ook uit hoe ze in het slaaplaboratorium slaap meten. “We brengen dan met name de hersenactiviteiten in kaart, naast spierspanning en oogbewegingen. Daarnaast doet Kempenhaeghe in nauwe samenwerking met de TU/e onderzoek naar verdere verbeteringen van dit soort technologieën, zodat deze ingezet kunnen worden in de medische zorg. “We gebruiken ze bij een specifieke zorgvraag, zodat de zorgverlener kan uitleggen hoe gegevens geïnterpreteerd moeten worden. En bij een slaapstoornis zetten we dan een behandeling in.” Bekijk hier de video van de Universiteit van Nederland over smartwatches https://youtu.be/QD2GueTCqXk

Lees voor

Slaaponderzoek en slaapdiagnostiek

Als arts-somnoloog behandelt Sebastiaan met een multidisciplinair team van experts in Kempenhaeghe vele slaapstoornissen. Hij houdt zich – naast de algemene slaapgeneeskunde binnen het Centrum voor Slaapgeneeskunde Kempenhaeghe - bezig met wetenschappelijk onderzoek in nauwe samenwerking met de TU/e. Daarbij gaat het om het ontwikkelen van nieuw, innovatieve methoden van slaaponderzoek en slaapdiagnostiek. Zowel in de kliniek als in de thuissituatie. Het onderzoek is ingebed in e/MTIC, het samenwerkingsverband tussen de TU/e, Philips, Catharina Ziekenhuis, Maxima Medisch Centrum en Kempenhaeghe om medische innovaties en technische vernieuwing in de gezondheidszorg te versnellen (www.emtic.nl).