Nieuws
Lees voor

Loket Expertises CEW officieel van start

Eind januari is het Loket Expertises CEW (Loket) van het Centrum voor Epilepsiewoonzorg officieel van start gegaan. Wekelijks komen initiatiefnemers Elle Hurkmans, Inge Botteram, Mandy Saes en Anita van de Manakker bij elkaar om hulpvragen en casussen te bespreken en te bekijken welke expertises hiervoor het beste gebundeld kunnen worden. Hierdoor zorgt het viertal ervoor dat een hulpvraag de juiste multidisciplinaire aanpak krijgt.

Krachten bundelen en verbinding zoeken. Dat is volgens het viertal waar het om draait. In het verleden werden expertiseteams veelal los van elkaar door regiebehandelaren benaderd met eenzelfde soort vragen. De antwoorden die zij kregen liepen vaak uiteen, waardoor het voor medewerkers soms moeilijk was om het overzicht te behouden en de antwoorden in de praktijk toe te passen. Dit leidde zo’n drie jaar geleden tot de eerste spar-sessies, gesprekken met regiebehandelaren en clustermanagers, een beleidsdag met verschillende expertises binnen het CEW, en uiteindelijk het Loket.

Lees voor

Eenduidig

“Binnen het kader van het Loket trekken het autismeteam en het videoteam samen op bij casuïstiekaanvragen. Dat levert wat op”, aldus Elle, die met Mandy deel uitmaakt van het expertiseteam epilepsie en autisme. “Door elkaar bij de hulpvragen te betrekken krijgen de teams op de werkvloer eenduidige antwoorden die in de praktijk toepasbaar zijn.”

Link pag 12 13 Expertiseloket code 2 SA en 1 F Link pag 12 13 Expertiseloket code 2 SA en 1 F FGH0060 bewerkt
Lees voor

Beeldvorming

Inge, die evenals Anita videotrainer is, geeft een voorbeeld. “Hoe kun je moeilijke, sociale situaties vormgeven bij een cliënt met een verstandelijke beperking, epilepsie en autisme? Hoe zorgen we ervoor dat we deze cliënt niet over- of onderschatten, en hoe kunnen we de invulling van vrije tijd inzichtelijk maken? We vroegen het autismeteam, waar een SI-therapeut en logopediste onderdeel van zijn, om hierover mee te denken. We keken naar hoe autisme zich uit bij deze jongen. Met deze informatie, aangevuld met videobeelden, hebben we een beeldvormingsbijeenkomst gegeven aan de begeleiders van school en wonen. Zo kreeg iedereen een duidelijk beeld van de beperkingen en de mogelijkheden van de client. En dat geeft inzicht in wat zij, als begeleider, kunnen betekenen.”

Lees voor

Deskundigheidsbevordering

Het viertal is enthousiast over de mogelijkheden die het Loket Expertises CEW biedt. Mandy: “We voeren intakegesprekken en bekijken per hulpvraag welke expertises daarvoor ingeschakeld moeten worden. Expertiseteams leren van elkaar om zo meer transdiciplinair te kunnen werken, wat deskundigheidsbevordering met zich meebrengt. Dit uit zich tijdens betrokkenheid bij casuïstiekvragen en scholingen voor begeleiders.”

Lees voor

Kennis delen

Het is de bedoeling om meerdere keren per jaar een beleidsdag te organiseren en expertises te stimuleren elkaar te vinden, te versterken en casuïstiek en kennis te delen. Op de langere termijn wil het viertal hun ervaringen ook extern te delen. Anita: “We beginnen intern, binnen het CEW. Hoe mooi zou het zijn als we ook andere instellingen zouden kunnen helpen met onze kennis?”

Zover is het echter nog niet. Anita: “We gaan er eerst voor zorgen dat we het proces goed en werkend krijgen. Ervaren hoe het binnen het CEW loopt. Als we tevreden zijn met de resultaten die we hebben bereikt met onze cliënten, kijken we verder.” Elle spreekt uit dat het geweldig is dat zij de ruimte hebben gekregen om met het loket Expertises CEW aan de slag te gaan. “Dat, en het vertrouwen dat we vanuit de organisatie hebben gekregen, stimuleert enorm. Het is leuk om zo veel enthousiaste reacties te krijgen. Wij zijn hier onze droom aan het realiseren.”