Nieuws
Lees voor

Kempenhaeghe helpt onderzoek om mensen met spraakstoornissen te laten communiceren

Het Academisch Centrum voor Epileptologie Kempenhaeghe/Maastricht UMC+ levert een mooie bijdrage aan een onderzoek naar manieren om mensen met ernstige spraakstoornissen toch te laten communiceren. Epilepsiepatiënten die in het epilepsiechirurgietraject zitten, kunnen met diepte-elektroden in hun hersenen laten zien hoe spraak werkt. Dagblad NRC schreef er een artikel over.

Nederlandse en Duitse wetenschappers zijn erin geslaagd om een laptop het woord te laten uitspreken waaraan iemand precies op dat moment dacht. In de studie, onder leiding van Christian Herff, lieten onderzoekers van expertisecentrum Kempenhaeghe/Maastricht UMC+, Maastricht University en de universiteit van Bremen een epilepsiepatiënte met diepte-elektroden in haar hersenen via machine learning en in real-time het woord horen dat zij zelf wilde uitspreken. De bevindingen zijn ook gepubliceerd in het wetenschappelijk tijdschrift Communications Biology.


NRC Computer leert gedachten lezen 768x534 pixels
Lees voor

Hersenimplantatie

Om de hersenactiviteit tijdens het denken nauwkeurig af te kunnen lezen, zijn proefpersonen met een hersenimplantatie nodig. Aangezien sommige epilepsiepatiënten in het kader van hun behandeling en onderzoek naar epilepsiechirurgie in het Academisch Centrum voor Epileptologie Kempenhaeghe/Maastricht UMC+ tijdelijk zo’n hersenimplantatie hebben, neemt het expertisecentrum deel aan dit onderzoek. Het door de onderzoekers ontwikkelde systeem meet de hersensignalen met behulp van diepte-elektroden en zet deze om in gesproken signalen. Dat kan zelfs als de proefpersoon alleen maar aan deze woorden denkt. Zo ontdekten de onderzoekers dat denken aan een woord een vergelijkbaar hersenproces volgt als het woord uitspreken.

Lees voor

Grote stap

Tijdens het eerste deel van het onderzoek draaide het om afzonderlijke woorden; in het tweede deel kijken de onderzoekers of de proefpersonen ook hele zinnen kunnen maken via de laptop. Het onderzoek betekent een grote stap in de ontwikkeling van een neuroprothese voor spraak. Mensen met ernstige spraakstoornissen als gevolg van niet-aangeboren hersenletsel, bijvoorbeeld door een ongeluk of herseninfarct, zouden zo op een min of meer natuurlijke wijze weer kunnen communiceren.

Lees voor

Publicaties

Artikel in NRC
Hier lees je het artikel van NRC https://www.nrc.nl/nieuws/2022/01/21/computer-leert-gedachtenlezen-denk-a-of-u-en-hij-weet-dat-a4081316.

Meer publicaties
Meer informatie over het onderzoek is hier te vinden: https://www.mumc.nl/actueel/nieuws/de-laptop-laat-horen-wat-jouw-hersenen-willen-zeggen.
De originele studie in 'Biology' vind je hier https://www.nature.com/articles/s42003-021-02578-0