Nieuws
Lees voor

Ergocoaches houden oogje in het zeil

In de zorg ligt fysieke (over)belasting overal op de loer. Dat is een van de redenen waarom Kempenhaeghe een (anti-)tilbeleid heeft voor de opname- en woonafdelingen en de dagbesteding. Dit beleid is in 2020 geactualiseerd. In de herziene versie wordt voor het eerst gesproken over de voor Kempenhaeghe nieuwe functie van ergocoaches. Vorig jaar zijn zes ergocoaches opgeleid en in juni is de tweede groep van start gegaan.

Fysiotherapeut en tilspecialist Ad Lammers is docent van de cursus transfertechnieken en coördinator ergocoaches. Hij legt uit wat een ergocoach doet en waarom deze zo belangrijk is. “Een ergocoach beschikt over de theorie- en praktijkkennis om het tilbeleid op de afdeling te borgen. Hij werkt nauw samen met de aandachtsfunctionaris tillen om het beleid in kaart te brengen, te ontdekken waar knelpunten zitten en deze zoveel mogelijk op te lossen.” Volgens Ad zitten er veel aspecten aan die functie. “De ergocoach brengt de zorgzwaarte van de afdeling in beeld, kijkt naar de fysieke belasting van de zorgmedewerkers, of er voldoende hulpmiddelen aanwezig zijn, coacht collega’s hoe met de hulpmiddelen te werken, bespreekt met de leidinggevende waar de aandacht naar uit moet gaan en vult de tilthermometer in. Kortom, hij of zij zorgt ervoor dat het tilbeleid gaat leven op de afdeling.”

L10 Ergocoach
Lees voor

Cluster

De cursus tot ergocoach in de zorg is een opleiding van zes dagen. In 2019 werden binnen Kempenhaeghe als onderdeel van een pilot de eerste twee ergocoaches opgeleid. Na een succesvolle evaluatie door de tilcommissie en het centrale management overleg van het Centrum voor Epilepsiewoonzorg worden sinds 2020 grotere groepen medewerkers opgeleid. Daarbij is ervoor gekozen om te starten met een ergocoach per cluster.

Lees voor

Vergemakkelijken

Volgens Ad is het belang van de nieuwe functie duidelijk: “Door vergrijzing van en door toename van cliënten met ernstig meervoudige beperkingen, merken we dat de zorgzwaarte op afdelingen toeneemt. Cliënten zijn minder mobiel en hebben veel fysieke zorg nodig. We willen zorgvuldig omgaan met de vitaliteit van onze medewerkers. Ze hebben de beschikking over veel verschillende hulpmiddelen, van tilliften en glijzeilen tot staliften, om er maar een paar te noemen. Medewerkers zijn vaak – al jarenlang – gewend om bepaalde handelingen op een bepaalde manier uit te voeren. Het gebruik van hulpmiddelen wordt soms ervaren als een lastige verandering. En ergocoaches zijn als geen ander in staat om die veranderingen op de werkvloer te vergemakkelijken.”