Maak kennis met:
Ruby Soekhoe

BIG: 19048235330

Lees voor

R. (Ruby) Soekhoe MANP

Verpleegkundig specialist, Algemene Gezondheids Zorg (AGZ): generalist en specialist

De Verpleegkundig specialist is zowel een generalist in de verpleegkunde als een specialist in het eigen expertisegebied van epilepsie.

Ruby Soekhoe is sinds 1999 werkzaam binnen de epilepsiezorg en sinds 2008 werkzaam als Verpleegkundig Specialist (VS ). Doelgroep: volwassenen. Binnen Kempenhaeghe is de VS zelfstandig (mede)behandelaar naast de neuroloog die hoofdbehandelaar is. De VS onderscheidt zich op verschillende gebieden, in zowel directe patiëntenzorg als op overstijgend niveau. De toegevoegde waarde van de VS is met name zichtbaar in de brugfunctie van ‘het verpleegkundige’ naar ‘het medische’, het verpleegkundig expertniveau en vaardigheden op het gebied van wetenschap en kwaliteitsverbetering (bv scholing)

Een VS kan een groot deel van de minder complexe medische taken van een neuroloog binnen de epilepsiezorg verrichten. Door inzet van de VS is er een win-win situatie in de epilepsiebehandeling. Enerzijds wordt er continu gestreefd naar kwaliteitsverbetering van patientenzorg. Anderzijds wordt de neuroloog als hoofdbehandelaar ondersteunt en versterkt in het initieel uitgezet behandelplan van de patient dat continu onderhevig kan zijn aan veranderingen.

De VS is laagdrempelig, fungeert als vraagbaak. De VS geeft voorlichting over epilepsie, bespreekt gevolgen/ impact van de epilepsie, coping, leefstijlmanagement, coacht zelfmanagement (eigen regie en actieve deelname van patienten in de eigen epilepsiebehandeling. De VS heeft daarnaast een actieve rol in medicatie-opvolging. Een VS binnen Kempenhaeghe is bevoegd om geprotocolleerd anti-epileptica uit te schrijven. De VS zorgt voor continuiteit van zorg en coordinatie van zorg (zorgcoordinator).

In de afgelopen jaren Heeft Ruby Soekhoe specifieke deskundigheid opgebouwd binnen epilepsiechirurgie, nervus vagus stimulatie behandeling, epilepsie en zwangeren.

Aandachtsgebieden

  • Epilepsiechirurgie voorlichting, begeleiding
  • Nervus Vagus Stimulatie voorlichting, begeleiding
  • Epilepsie en zwangeren voorlichting, begeleiding