Maak kennis met:
Bea Martens

BIG: H09019181930

Lees voor

B. (Bea) Martens MANP

Verpleegkundig specialist, Algemene Gezondheids Zorg (AGZ): generalist en specialist

De verpleegkundig specialist is zowel een generalist in de verpleegkunde als een specialist in het eigen expertisegebied van epilepsie.

Bea Martens is sinds 1986 werkzaam binnen Kempenhaeghe, aanvankelijk als verpleegkundige op de opname-afdelingen in Heeze, vanaf 2007 op de polikliniek locatie Heeze.
Vanaf 2009 volgde zij de MANP opleiding tot verpleegkundig specialist, deze is in 2011 succesvol afgerond.
Daarvoor rondde Bea al de opleiding Gezondheidswetenschappen, afstudeerrichting verplegingswetenschappen, al af.

Bea is daarnaast binnen Kempenhaeghe één van de praktijkopleiders van de verpleegkundige in opleiding tot verpleegkundig specialist (VioS).

Binnen Kempenhaeghe is de verpleegkundig specialist zelfstandig (mede)behandelaar naast de neuroloog die hoofdbehandelaar is. De verpleegkundig specialist onderscheidt zich op verschillende gebieden, in zowel directe patiëntenzorg als op overstijgend niveau. De toegevoegde waarde van de verpleegkundig specialist is met name zichtbaar in de brugfunctie van ‘het verpleegkundige’ naar ‘het medische’, het verpleegkundig expertniveau en vaardigheden op het gebied van wetenschap en kwaliteitsverbetering (bv scholing).

Een verpleegkundig specialist kan een groot deel van de minder complexe medische taken van een neuroloog binnen de epilepsiezorg verrichten. Door inzet van de verpleegkundig specialist is er een win-win situatie in de epilepsiebehandeling. Enerzijds wordt er continu gestreefd naar kwaliteitsverbetering van patiëntenzorg. Anderzijds wordt de neuroloog als hoofdbehandelaar ondersteunt en versterkt in het initieel uitgezet behandelplan van de patiënt dat continu onderhevig kan zijn aan veranderingen.

De verpleegkundig specialist is laagdrempelig, fungeert als vraagbaak. De verpleegkundig specialist geeft voorlichting over epilepsie, bespreekt gevolgen/ impact van de epilepsie, coping, leefstijlmanagement, coacht zelfmanagement (eigen regie en actieve deelname van patiënten in de eigen epilepsiebehandeling. De verpleegkundig specialist heeft daarnaast een actieve rol in medicatie-opvolging. Een verpleegkundig specialist binnen Kempenhaeghe is bevoegd om geprotocolleerd anti-epileptica uit te schrijven. De verpleegkundig specialist zorgt voor continuïteit van zorg en coördinatie van zorg (zorg coördinator).

In de afgelopen jaren heeft Bea Martens specifieke deskundigheid opgebouwd op het gebied van epilepsiechirurgie, neuromodulatie (NVS-behandeling, DBS is een toekomstig aandachtsgebied), vrouw en epilepsie (voorlichting epilepsie en anticonceptie, epilepsie en kinderwens, begeleiden van vrouwen met epilepsie tijdens de zwangerschap), aanvalsdetectie.

Aandachtsgebieden

  • Epilepsiechirurgie: voorlichting
  • Nervus Vagus Stimulatie voorlichting, begeleiding/instellen
  • Vrouw en epilepsie: voorlichting, begeleiding/opvolgen tijdens de zwangerschap
  • Aanvalsdetectie: voorlichting