Lees voor

Landelijke werkverbanden

In landelijk werkverbanden op het gebied van gespecialiseerde behandelmethoden zoals epilepsiechirurgie, nervus vagus stimulatie en ketogeen dieet vervult het Academisch Centrum voor Epileptologie een voortrekkersrol. Er wordt bijvoorbeeld ook intensief samengewerkt met UMC Utrecht op het gebied van epilepsiechirurgie bij kinderen.

Lees voor

Nederlands Epilepsie Netwerk

We zetten ons in voor bevordering van kennisuitwisseling tussen ziekenhuizen en de gespecialiseerde epilepsiezorg. Dit gebeurt via consulentschappen en de epilepsie-poliklinieken in ziekenhuizen. De oprichting van het Nederlands Epilepsie Netwerk zal een extra impuls hieraan gaan geven.

Lees voor

Ontwikkelen gezamenlijke kwaliteitscriteria

Samen met collega-organisatie SEIN en vertegenwoordigers van patiënten onderzoeken we hoe we de kwaliteit van leven van mensen met complexe epilepsie verder kunnen verbeteren. We hebben, met de patiënt als uitgangpunt, kwaliteitscriteria voor langdurende epilepsiezorg ontwikkeld. Zo kunnen we de zorg gerichter organiseren en afstemmen op de behoefte van patiënten en hun omgeving.

Meer hierover leest u in Epilepsiezorg: waarden vanuit patiëntperspectief.

Lees voor

Samenwerking met patiëntenverenigingen

We hechten zeer aan onze banden met EpilepsieNL als ook met kleinere verenigingen zoals Stichting Zie (ZorgIntensief en Epilepsie) en Stichting Dravetsyndroom. We dragen graag bij aan (gezamenlijke) patiëntendagen en voorlichtingsbijeenkomsten.