Lees voor

Wat biedt het Centrum voor Neurologische Leer- en ontwikkelingsstoornissen?

Kinderen met een neurologische aandoening kunnen als bijkomende problematiek leer- en ontwikkelingsproblemen ontwikkelen. Het Centrum voor Neurologische Leer- en Ontwikkelingsstoornissen richt zich precies op dit nog relatief onbekende aspect.

Veel kinderen worden verwezen als er al vragen rondom leren, gedrag en ontwikkeling spelen en/of het kind een ontwikkelingsstagnatie laat zien of zelfs achteruit gaat.

Voortijdige screening maakt dat zo mogelijk ook preventief ingespeeld kan worden op latere cognitieve en/of gedragsproblemen. Het doel is steeds het maximale uit het kind te halen en vooral te kijken naar het potentieel van een kind.

We bieden onze zorg aan locaties van Kempenhaeghe in en in Oosterhout. De zorg is opgenomen in de basisverzekering.

CNL 1
Lees voor

Multidisciplinair kijken

Het Centrum voor Neurologische Leer- en Ontwikkelingsstoornissen biedt zeer specialistische expertise op het gebied van hersenen, leren en ontwikkeling.

Kinderneurologie, klinische neuropsychologie en neurodidactiek zijn hier bij elkaar gebracht. Waar nodig betrekken we andere specialismen. Bijzonder in dat verband is de kennis en ervaring van het aan Kempenhaeghe gelieerde onderwijsexpertisecentrum De Berkenschutse. In het diagnostisch onderzoek staat neuropsychologisch onderzoek centraal.

Lees voor

Welke kinderen verwijzen?

Het Centrum voor Neurologische Leer- en ontwikkelingsstoornissen ziet kinderen met zeer verschillende neurologische aandoeningen:

  • kinderen met een spierziekte
  • kinderen met neurofibromatose (NF-1)
  • kinderen met afwijkingen van het zenuwstelsel (aangeboren of als gevolg van een ziekte of ongeval)
  • kinderen met een traumatisch hersenletsel
  • kinderen met een doorgemaakte infectie van het zenuwstelsel
  • kinderen met een neurologische aandoening die te maken hebben gehad met een vroeggeboorte of andere problemen rondom de geboorte
  • kinderen met een erfelijke aandoening die een leer- of ontwikkelingsstoornis, of een taalachterstand hebben
Lees voor

Eerst overleg?

Heeft u vragen of wilt u overleggen met een van de experts? U kunt dan contact opnemen via telefoonnummer (040) 227 97 35 (Kempenhaeghe Heeze) Vraagt u naar het secretariaat van de polikliniek neurologische leer- en ontwikkelingsstoornissen.

Lees voor

Onze experts

Lees voor

Partner van academische centra

Als specialist in ‘leren en ontwikkelen met een spierziekte’ en ‘leren en ontwikkelen met NF-1’ maakt het Centrum voor Neurologische Leer- en ontwikkelingsstoornissen deel uit van academische samenwerkingen.

Met Leiden UMC, Radboud UMC en Duchenne Parent Project Nederland vormen we het Duchenne Centrum Nederland dat expertise over spierziekten ontwikkelt en deelt. Bepaalde neuro-psychiatrische aandoeningen zoals aandachtstoornissen, autismespectrumstoornissen of dwangstoornissen komen vaker voor bij kinderen met een spierziekte.

Ook werken we structureel samen met expertisecentrum ENCORE-NF-1 van het Erasmus MC, dat in de zorgstandaard voor NF-1, is benoemd tot expertisecentrum. De partijen zijn ook betrokken bij het ‘NF-1 Expertisenetwerk’ dat tot doel heeft inzichtelijk te maken waar mensen met NF-1 terecht kunnen voor gespecialiseerde zorg.

Met het Maastricht UMC+ werken we ook nauw samen in de dagelijkse zorgpraktijk, ook via de dubbelaanstelling van de kinderneuroloog die binnen het Centrum voor Neurologische Leer- en ontwikkelingsstoornissen de medische eindverantwoordelijkheid draagt.