U zocht informatie over:
Lees voor

Mijn kind/familielid met een verstandelijke beperking slaapt slecht

Slaapproblemen komen veel voor bij mensen met een verstandelijke beperking maar ze worden vaak niet herkend. Veelal kunnen deze mensen hun slaapprobleem niet zelf benoemen. Naarmate de verstandelijke beperking ernstiger is, neemt het communicatieprobleem bovendien toe. Daarnaast is de omgeving van mensen met een verstandelijke beperking, zowel thuis als in de zorgverlening, onvoldoende bekend met slaapstoornissen.

Zowel slapeloosheid als overmatige slaperigheid komen ook voor bij mensen met een verstandelijke beperking. Slapeloosheid leidt nog wel tot ongerustheid, echter een teveel aan slaap wordt zelden geassocieerd met een slaapstoornis. Maar ook bij mensen met een verstandelijke beperking kan een slaapstoornis invloed hebben op hun functioneren en leiden tot gedragsproblemen en wisselende stemmingen. Ook kunnen er gevolgen zijn voor hun meer algemeen lichamelijk en psychisch welbevinden. Bij kinderen met een verstandelijke beperking kan een slechte kwaliteit van de slaap bovendien de groei en de ontwikkeling nog meer verstoren.

Het Centrum voor Slaapgeneeskunde van Kempenhaeghe beschikt over de gespecialiseerde expertise en voorzieningen om de samenhang tussen verstandelijke beperking, slaapproblematiek en bijkomende problemen (waaronder ook epilepsie) te duiden.

Het brein van mensen met een verstandelijke beperking vertoont andere hersengolven dan dat van normaal begaafde mensen. Naarmate de verstandelijke beperking ernstiger is, is het onderscheid tussen verschillende fases in de slaap in de hersengolven moeilijker te zien. Bovendien hebben veel mensen met een verstandelijke beperking epilepsie.

De epilepsieaanvallen kunnen samenhangen met de kwaliteit van de slaap en compliceren het analyseren van de slaapregistratie van mensen met een verstandelijke beperking. In Kempenhaeghe werken specialisten die getraind zijn in het beoordelen van EEG-beelden, ademhalings- en hartritmemetingen en (oog)bewegingen van mensen met een verstandelijke beperking. Er zijn verschillende deskundigen bij de patiënt betrokken: medisch specialisten, psychologen en gedragstherapeuten maken minimaal deel uit van het behandelteam.

Bovendien boogt Kempenhaeghe in het Centrum voor Epilepsiewoonzorg op jarenlange dagelijkse praktische ervaring met het bieden van zorg en begeleiding op maat voor volwassenen en kinderen met een verstandelijke beperking en epilepsie. Regelmatig blijkt dat slaapproblemen bij mensen met een verstandelijke beperking het gevolg zijn van hoe hun dagelijks leven in hun woon- en dagbestedingsomgeving is georganiseerd. Adviezen over dag- en nachtritme, aanpassing van de daginvulling en soms ook de woonvorm kunnen eerste stappen zijn op weg naar beter slapen.

Brochure