U zocht informatie over:
Lees voor

Ik slaap slecht

Slecht slapen, slapeloosheid, ook wel insomnie of insomnia genoemd, kan veel verschillende oorzaken hebben. Het kan zich uiten in problemen met inslapen, doorslapen, te vroeg wakker worden of een combinatie hiervan.

Slapeloosheid kan op zichzelf staan maar ook het gevolg zijn van lichamelijke of psychische klachten of bepaalde medicijnen. Ook kunnen andere (lichamelijk gebaseerde) slaapstoornissen slapeloosheidklachten met zich meebrengen.

In het Centrum voor Slaapgeneeskunde zoeken we eerst uit of fysieke of andere factoren uw slapeloosheid kunnen verklaren. Als dat het geval is, is ook aanpak hiervan aangewezen. Spelen fysieke of andere factoren geen rol (meer), dan is slapeloosheid een op zichzelf staand probleem. Zorgen, bepaalde gewoonten en negatieve emoties rondom de slaap kunnen het slecht slapen in stand houden. Slapeloosheidstherapie (cognitieve gedragstherapie voor insomnie) kan dan een oplossing bieden. Soms is er geen eenduidige oorzaak aan te wijzen voor de langdurige slapeloosheid. Een combinatie van – elkaar versterkende – factoren kan dan een rol spelen.

Het Centrum voor Slaapgeneeskunde heeft de vraag naar hulp bij op zichzelf staande chronische slapeloosheid in de afgelopen jaren zeer sterk zien toenemen. Zo sterk dat dit heeft geleid tot een tijdelijke stopzetting voor intakes hiervoor. Ter voorkoming van zo’n situatie in de toekomst zetten we in op scholing van en nauwe samenwerking met huisartsen en praktijkondersteuners. Brochure