U zocht informatie over:
Hypersonmie website
Lees voor

Ik ben slaperig overdag

Iedereen is overdag wel eens moe en dommelt op een rustig moment wel eens in slaap. Maar sommige mensen vallen in slaap op willekeurige momenten zonder dat ze bij machte zijn dat tegen te gaan. Zij kampen dagelijks met een onbedwingbare slaperigheid overdag.

De overmatige slaperigheid kan iemands leven verstoren, bijvoorbeeld op het gebied van opleiding, beroepsuitoefening, gezinsleven en sociale contacten. Bovendien is er vaak onbegrip van de omgeving. Veiligheid in het verkeer kan een belangrijk probleem zijn.

Om te kunnen bepalen of er mogelijk sprake is van hypersomnie zal de arts u vragen stellen over uw klachten. Uw toelichting en de uitkomsten van eventueel te verrichten slaaponderzoek zijn de basis voor de diagnose. Een deel van de patienten met hypersomnie is gebaat bij bepaalde medicijnen. Deze genezen de aandoening niet maar kunnen de symptomen wel onderdrukken. Geplande slaappauzes en een regelmatige leefwijze dragen er ook aan bij dat u in het dagelijks leven beter kunt functioneren.

Er zijn verschillende vormen van hypersomnie. Een daarvan is narcolepsie. Bij narcolepsie kunnen ook andere symptomen voorkomen zoals plotselinge spierverslapping bij emoties zoals lachen (kataplexie) of zeer levendige en levensechte dromen.

Narcolepsie met kataplexie is een zeldzame slaapstoornis. Dit geldt ook voor het syndroom van Kleine Levin wat zich kenmerkt door perioden van zeer sterk tot extreem toegenomen slaapbehoeft en afwijkend gedrag. Het Centrum voor Slaapgeneeskunde van Kempenhaeghe is door de Nederlandse Federatie van Universitaire ziekenhuizen (NFU) erkend als expertisecentrum voor deze zeldzame aandoeningen.

Zie hier meer over de Narcolepsie Monitor

Brochure