U zocht informatie over:
Lees voor

Behandeling ademhalingsafhankelijke slaapstoornis

Een obstructief slaapapneu wordt meestal behandeld met CPAP. Dit staat voor Continuous Positive Airway Pressure. Via een masker wordt tijdens de slaap lucht met een continue overdruk toegediend om zodoende uw luchtwegen open te houden. U slaapt dan elke nacht met een CPAP-apparaat.

Bij een relatief eenvoudiger vorm van slaapapneu wordt het apparaat in een algemeen ziekenhuis ingesteld waarna de patient thuis het CPAP-apparaat gaat gebruiken.

Voor patienten bij wie de diagnose onduidelijk is, de slaap apneu behandeling moeizaam verloopt en/of de klachten onvoldoende verbeteren, biedt het Centrum voor Slaapgeneeskunde specifieke zorgprogramma's.

Ook kunnen gespecialiseerde verpleegkundigen patienten die CPAP-behandeling niet goed verdragen, ondersteunen met een intensief begeleidingstraject. Zo raakt de patient toch vertrouwd met de apparatuur en slaagt de therapie alsnog.

Behalve CPAP-apparatuur zijn er andere behandelopties voor obstructief slaap apneu. Kempenhaeghe begeleidt u ook bij toepassing van een mandibulair respositie apparaat (MRA) of houdingstherapie. Ook kan Kempenhaeghe u verwijzen voor een operatieve behandeling.

Ook bij centraal slaap apneu kan Kempenhaeghe diverse behandelingen inzetten, inclusief Adaptive Servo Ventilation. In voorkomende gevallen is verwijzing naar een centrum voor thuisbeademing de best passende aanpak.