U zocht informatie over:
Lees voor

Voorbereiding epilepsiechirurgie fase 0

Denken u en uw behandelaren aan epilepsiechirurgie om zo mogelijk aanvalsvrij te worden? In een serie filmpjes van het Academisch Centrum voor Epileptologie, een samenwerking van Kempenhaeghe en MUMC+, ziet u hoe het hele traject van epilepsiechirurgie loopt, maakt u kennis met een aantal patiënten en hoort u tevens wat dit traject voor hen betekend heeft.

We moeten zeker weten dat een operatie en het weghalen van de epilepsiehaard niet tot grote schade leidt, zoals bijvoorbeeld verlamming, spraak- of geheugenverlies. Het mogelijke effect van de operatie moet opwegen tegen de risico’s. Als epilepsiechirurgie een behandeloptie voor u of uw kind zou kunnen zijn, doorloopt u een zeer uitgebreid traject. Dit bestaat uit meerdere vooronderzoeken en kan een langere periode duren. (Langdurige) aanvalsregistratie, MRI-onderzoek en neuropsychologisch onderzoek zijn onderzoeken die minimaal deel uitmaken van het traject.

Locaties onderzoeken en operatie(s)

De meest voorbereidende onderzoeken en aanvalsregistraties vinden in Kempenhaeghe (Heeze) plaats. Bepaalde onderzoeken zijn in het Maastricht UMC+. Daar vinden ook de hersenoperaties plaats voor volwassenen en kinderen. Het kan ook zijn dat uw kind in UMC Utrecht geopereerd wordt. Als uiteindelijk een hersenoperatie is gedaan, gaat u of uw kind voor de nazorg weer naar Kempenhaeghe.

Verschillende beslismomenten

In elke stap van het traject bepaalt een landelijke Werkgroep Epilepsiechirurgie of vervolg van uw traject voldoende kansrijk is. Die werkgroep bestaat uit medisch specialisten van de epilepsiecentra en academische ziekenhuizen. U kunt na iedere stap te horen krijgen dat u in aanmerking komt voor een operatie of niet. Soms zijn aanvullende onderzoeken nodig. Soms is al duidelijk dat een operatie in uw situatie helaas niet mogelijk is. Samen met uw neuroloog en een verpleegkundig specialist bespreekt u na elke fase de uitkomst van de Werkgroep Epilepsiechirurge. En ook of u na ‘groen licht’ zelf het traject wilt blijven voortzetten.

Kijk hier verder voor meer informatie over vooronderzoeken in fase 1.