Hoe maken we afspraken over de zorg?
Lees voor

Overeenkomst zorg- en dienstverlening

In de ‘overeenkomst zorg- en dienstverlening’ staan de rechten en plichten van de bewoner en die van Kempenhaeghe als instelling vermeld. U vindt er welke zorg en diensten van Kempenhaeghe we hebben afgesproken om te leveren, de kosten ervan en de afspraken over de wijze van betaling. De overeenkomst geldt voor de duur van het verblijf binnen Kempenhaeghe en wordt in principe eenmalig opgesteld. De overeenkomst zorg- en dienstverlening wordt ondertekend door de (wettelijk vertegenwoordiger van de) bewoner en door Kempenhaeghe als zorgverlener. In de overeenkomst zorg- en dienstverlening staan overkoepelende afspraken waaruit andere afspraken voortvloeien.

Lees voor

Zorgplan

In het individuele zorgplan beschrijven we de invulling van de individuele zorg voor een bewoner. De hoofdbehandelaar is verantwoordelijk voor de inhoud van het zorgplan, maar de wensen en behoeften van de bewoner staan altijd centraal. Het zorgplan groeit als het ware met de bewoner mee.

De professionals die bij uw kind of familielid zijn betrokken, bespreken het zorgplan twee keer per jaar. Vanzelfsprekend kunnen uw kind of familielid en u zelf daarbij zijn en inbreng hebben. In het plan worden de zorgvragen van de bewoner uitgewerkt naar concrete doelen. We kijken daarbij vooral naar mogelijkheden en kansen en streven naar zo veel mogelijk eigen regie van de bewoner. We spannen ons in om hem of haar zelf te laten aangeven wat hij of zij wil. In het plan staat ook welke hulpverleners betrokken zijn bij de zorg.