Epilepsiewoonzorg
Lees voor

Behandelteam op maat

In de gespecialiseerde woonzorgcentra heeft iedere client een behandelteam op maat. Zo’n behandelteam telt minimaal een algemeen arts of arts voor mensen met een verstandelijke beperking, orthopedagoog, neuroloog, woonbegeleider en activiteitenbegeleider. Waar nodig wordt het team aangevuld met een fysiotherapeut, ergotherapeut, logopedist, diëtist, maatschappelijk werker en geestelijk verzorger. Allen zijn vanuit hun eigen vakgebied gespecialiseerd in epilepsie. Samen komen ze tot een zo optimaal mogelijke behandeling en begeleiding van de cliënt.

Lees voor

Wonen, dagbesteding en vrije tijd

De cliënt wordt ondersteund bij (praktische) keuzes op het gebied van wonen, dagbesteding, ontspanning, sociale contacten. De omgang met cliënten gaat uit van respect voor hun eigen keus en vrijheid. Er wordt gekeken naar mogelijkheden, niet naar beperkingen. Er wordt veel tijd geïnvesteerd in een verantwoorde en waar mogelijk grensverleggende risico-afweging.