U zocht informatie over:
Lees voor

Epilepsiechirurgie

Epilepsiechirurgie, een hersenoperatie, heeft als doel patiënten met epilepsie aanvalsvrij te maken. Patiënten komen in aanmerking voor epilepsiechirurgie als ze met medicijnen aanvallen houden die hun leven ernstig beïnvloeden. Voorwaarden zijn dat de aanvallen aanwijsbaar afkomstig zijn van één gebied in de hersenen en dit gebied - de epilepsiehaard - te verwijderen is zonder dat de operatie tot aanzienlijke schade leidt zoals verlamming, spraak- of geheugenverlies.

Het mogelijke effect van de operatie moet dus opwegen tegen de risico’s. Als uw neuroloog meent dat epilepsiechirurgie een behandeloptie voor u of uw kind zou kunnen zijn, doorloopt u een zeer uitgebreid traject dat bestaat uit meerdere vooronderzoeken gedurende een langere periode. (Langdurige) aanvalsregistratie, MRI-onderzoek en neuropsychologisch onderzoek zijn onderzoeken die minimaal deel uitmaken van het traject.

De meest voorbereidende onderzoeken en aanvalsregistraties vinden in Kempenhaeghe plaats. Mogelijk gaat u of uw kind voor bepaalde onderzoeken naar Maastricht UMC+. Daar vinden ook de hersenoperaties plaats voor volwassenen en kinderen. Het kan ook zijn dat uw kind in UMC Utrecht geopereerd wordt.

Bekijk hier de kindervideo epilepsiechirurgie.

Het epilepsiechirurgietraject kan zeer intensief zijn en lang duren. In elke stap van het traject bepaalt een speciale Werkgroep Epilepsiechirurgie of vervolg van het traject voldoende kansrijk is. Die werkgroep bestaat uit medisch specialisten van de epilepsiecentra en van academische ziekenhuizen. Samen met uw neuroloog en een verpleegkundig specialist bespreekt u in elke fase van het traject en na ‘groen licht’ van de Werkgroep Epilepsiechirurgie of u ook zelf het traject wilt blijven voortzetten. Als uiteindelijk een hersenoperatie in een academisch ziekenhuis is verricht, komt u of uw kind voor de nazorg weer naar Kempenhaeghe.

Brochure voortraject

Brochure natraject

Bent u geïnteresseerd?

Denken u en uw behandelaren aan epilepsiechirurgie om zo mogelijk aanvalsvrij te worden? In een serie filmpjes van het Academisch Centrum voor Epileptologie, een samenwerking van Kempenhaeghe en MUMC+, ziet u hoe het hele traject van epilepsiechirurgie loopt, maakt u kennis met een aantal patiënten en hoort u tevens wat dit traject voor hen betekend heeft. Op deze pagina ziet u de eerste video van de serie.

Bekijk hier de serie filmpjes over het traject epilepsiechirurgie en ervaringen van (oud)patiënten:

Fase 0: voorbereiding epilepsiechirurgie

Fase 1: vooronderzoeken in Kempenhaeghe

Fase 2: vervolgonderzoek epilepsiechirurgie

Fase 3: vervolgonderzoek met GRID-registratie

Fase 3: vervolgonderzoek middels diepte-EEG

Fase 4: de hersenoperatie

Fase 5: het nazorgtraject