U zocht informatie over:
Lees voor

Angelman syndroom

Het Angelman syndroom is een aangeboren ontwikkelingsstoornis waarbij chromosoomafwijkingen een belangrijke rol spelen. Kenmerkend zijn typische gelaatskenmerken, epilepsie, ernstige ontwikkelingsachterstand en afwezigheid van spraakontwikkeling.

Ongeveer 80-90% van de kinderen met het Angelmansyndroom heeft epilepsie. De epileptische aanvallen kunnen door medicatie verminderen. Als dat niet lukt kan verwijzing naar een gespecialiseerd epilepsiecentrum zoals Kempenhaeghe aangewezen zijn. Het Angelmansyndroom is zeldzaam en niet te genezen.

Zie voor meer informatie www.epilepsievereniging.nl, www.epilepsie.nl en www.kinderneurologie.eu