U zocht informatie over:
Lees voor

Hoe kan ik een klacht indienen over de zorg van Kempenhaeghe?

Medewerkers zetten zich in om u of uw kind of familielid zo goed mogelijk te helpen. Waar mensen werken, kunnen echter fouten worden gemaakt of misverstanden ontstaan. Eerst deze bespreken met de betreffende medewerker en (zo nodig) zijn/haar leidinggevende werkt meestal het beste.

Vindt u dit moeilijk of levert het gesprek niet het gewenste resultaat op, dan kunt u terecht bij de klachtenfunctionaris. Deze is van dinsdag tot en met vrijdag zonder afspraak bereikbaar bij de balie Advies & Informatie in Heeze. De balie is bereikbaar via T (040) 227 91 93. De klachtenfunctionaris kan u nader informeren over de verschillende mogelijkheden voor klachtenbehandeling.