Uiteenlopende aandoeningen
Lees voor

Spierziekten

Bij een spierziekte zoals de ziekte van Duchenne, de ziekte van Becker en Myotone dystro­fie, gaat er iets mis met de aansturing van de spieren. Onder meer spelen bepaalde eiwitten een rol. Het is nog niet zo lang bekend dat deze ook een functie in het brein vervullen in hersengebieden die te maken hebben met het geheugen, het automatiseren van leervaardigheden (lezen en rekenen) en gedrag.

Dankzij verbeterde medische zorg en technologie is de kwaliteit van leven en levensverwachting van kinderen met een spierziekte aanzienlijk verbeterd. Een toekomstperspectief waarvan studeren, werken en zelfstandig wonen deel uit maken, behoort tot de mogelijkheden. Des te belangrijker om leer- of gedragsproblematiek vroegtijdig te signaleren en te onderzoeken zodat optimale behandeling of begeleiding kan worden geboden.

Lees voor

Neurofibromatose type 1 (NF-1)

Neurofibromatose type 1 ook wel de Ziekte van Recklinghausen genoemd, is een zogenoemde neurocutane aandoening waarbij het zenuwstelsel - en daarmee het brein - en de huid betrokken zijn. Kinderen en jongeren met NF-1 kunnen moeite hebben met lezen, schrijven en rekenen. Hierbij spelen functies zoals het geheugen, de aandacht en de motoriek een rol. Ze kunnen beperkingen hebben op het gebied visueel-ruimtelijk inzicht en vaardigheden zoals plannen, problemen oplossen, concentratie, aanpassingsvermogen en controle van emoties, motorische coördinatie, taal en visuele waarneming.