Vrijwilligerswerk
Lees voor

Vrijwilliger bij Kempenhaeghe

Lees voor

Altijd welkom en nodig

Vrijwilligers zijn voor ons vooral van onschatbare waarde binnen het Centrum voor Epilepsiewoonzorg. Daar zijn altijd mensen welkom en nodig om vrijetijdsbesteding en bepaalde vormen van dagbesteding te kunnen blijven organiseren. Denk aan begeleiding bij zwemmen, fitness of clubactiviteiten als voetbal, biljarten en de wandelclub, het begeleiden van bewoners in de manege, het verzorgen van de paarden of assistentie verlenen op de huifkar. Maar ook aan het inspireren en helpen van bewoners in het eigen atelier.

In de wijk Kloostervelden in Sterksel zijn een fietsenmakerij, een winkeltje en een leen-o-theek, bemand met hulp van vrijwilligers. Verder zijn er vrijwilligers die als gastgezin of als buddy optreden voor individuele bewoners, in het bijzonder voor bewoners die zelf geen familie meer hebben of van wie familieleden ver weg wonen.En wie ervan houdt om lekker buiten bezig te zijn, kan aan de slag in het snoezelbos of op de boerderijen.

Incidenteel zijn er ook vrijwilligers actief in ons ziekenhuisgedeelte. Bijvoorbeeld om te assisteren met teleconsulten. En misschien heeft u zelf ook wel leuke ideeën over hoe u invulling kunt geven aan het vrijwilligerschap.

Lees voor

Profiel

Wat verwachten we van onze vrijwilligers? Natuurlijk dat ze kunnen luisteren en bewoners en patiënten in hun waarde laten. Verder vragen we vooral om inzet, motivatie en enthousiasme. Dat is belangrijk, want vrijwilligerswerk is zeker niet vrijblijvend. Daarom maken we van tevoren altijd duidelijke afspraken, die goed worden vastgelegd.

Vrijwilligerswerk levert leuke, sociale contacten op en vooral blijdschap bij bewoners en patiënten. Ook zorgt het voor persoonlijke ontplooiing en werkervaring en dat kan soms helpen bij het vinden van een betaalde baan. Kortom; het geeft veel voldoening.

Hebt u vragen over vrijwilligerswerk in Kempenhaeghe? Neem dan contact op met de coördinator Vrijwilligerswerk, T (040) 227 91 51.