Lees voor

Verwijzen naar het Centrum voor Slaapgeneeskunde

Als uw patiënt te maken heeft  met een (complexe) moeilijk behandelbare slaapstoornis kan het Centrum voor Slaapgeneeskunde van Kempenhaeghe meerwaarde bieden voor u en uw patiënt.

Gebruik makend van hoogwaardige eigen onderzoeksfaciliteiten biedt  een team van somnologen en somnotechnologen een nieuw perspectief op de aandoening van uw patiënt. Onze ‘in-huis’ expertise strekt zich uit over de volle breedte van de slaapgeneeskunde, van neurologische slaapstoornissen en ademhalingsafhankelijke slaapstoornissen tot complexe insomnie en slaapritmestoornissen, ook voor specifieke doelgroepen (kinderen of mensen met een verstandelijke beperking) en voor patiënten bij wie bijvoorbeeld co-morbiditeit de situatie compliceert.

Als verwijzer zien wij u als een belangrijke partner, met wie wij graag samenwerken en onze bevindingen delen. Meestal verwijst een medisch specialist een patiënt naar Kempenhaeghe. Ook huisartsen, bedrijfsartsen en psychiaters kunnen in voorkomende gevallen patiënten verwijzen.

Na ontvangst van de verwijsbrief ontvangt uw patiënt zo spoedig mogelijk een uitnodiging voor een eerste consult. Na het diagnostisch onderzoek informeren wij u over de resultaten en het eventuele vervolgtraject. Voor het merendeel van de patiënten geldt dat u na de interventie in Kempenhaeghe de zorg weer overneemt.

Lees voor

Collegiaal overleggen?

Wilt u eerst met een medisch specialist/somnoloog van het Centrum voor Slaapgeneeskunde overleggen over verwijzing van uw patient?

U kunt dan contact opnemen via  telefoonnummer (040) 227 90 22 (Kempenhaeghe Heeze) of  telefoonnummer (0162) 481 800 (Kempenhaeghe, locatie Hans Berger Kliniek Oosterhout). Vraagt u naar het secretariaat van de polikliniek slaapgeneeskunde.
 
Buiten kantoortijden of in geval van spoed, vraagt u naar de dienstdoende medisch specialist via  telefoonnummer (040) 227 90 22 (Kempenhaeghe Heeze).
Lees voor

Tijdelijke opnamestop* volwassenen met insomnie

  • Niet voor andere primaire slaapstoornissen of voor complexe slaapproblematiek

In de afgelopen jaren is het aantal volwassenen met insomnie aanzienlijk gestegen. De zorgvraag van deze groep is veel groter dan het zorgaanbod. Dat leidde voor ons tot een enorme toeloop van patiënten die geen derdelijnszorg zouden vragen als het aanbod in de eerste en tweede lijn toereikend zou zijn. Die toeloop had een onaanvaardbare wachttijd voor patiënten met chronische slapeloosheid tot gevolg.

Daarom geldt op dit moment helaas een opnamestop voor verwijzing van volwassen patiënten met een zorgvraag rond diagnostiek en behandeling van chronische slapeloosheid. Patiënten die al op de wachtlijst staan, worden nog opgeroepen. Op de website van de Federatie Algemene Slaapcentra, www.federatiealgemeneslaapcentra.nl, staan centra waar uw patiënt met klachten van chronische slapeloosheid mogelijk wel terecht kan.

Als expertisecentrum neemt het Centrum voor Slaapgeneeskunde haar verantwoordelijkheid in de aanpak van dit vraagstuk. Dit gebeurt als gesprekpartner binnen netwerken van zorgverleners en zorgverzekeraars, en ook via publieksvoorlichting over slapeloosheid.

Lees voor

Verwijzen per brief

Als u uw patiënt per brief verwijst, stellen we het op prijs als u de volgende zaken in de brief  opneemt:  

  • de volledige persoonlijke gegevens van de patiënt. 
  • de reden om een patiënt te verwijzen
  • een omschrijving van de voorgeschiedenis, zo mogelijk gecompleteerd met resultaten van al verricht diagnostisch onderzoek 

Stuurt u de verwijsbrief naar:  

Kempenhaeghe, locatie Heeze Centrum voor Slaapgeneeskunde
t.a.v. poliklinieksecretariaat
Postbus 61
5590 AB HEEZE

Of:

Kempenhaeghe, locatie Oosterhout Centrum voor Slaapgeneeskunde
t.a.v. poliklinieksecretariaat
Postbus 250
4900 AG OOSTERHOUT 

Lees voor

Digitaal verwijzen

U kunt de gegevens van uw patiënt via onderstaand digitaal formulier veilig aanreiken.

De gegevens worden veilig versleuteld verstuurd conform de eisen die daaraan worden gesteld. Kempenhaeghe behandelt de gegevens die binnenkomen volgens de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG), de geldende Europese privacywetgeving