U zocht informatie over:
Lees voor

Neuropsychologisch onderzoek in combinatie met EEG

Door EEG-onderzoek te combineren met neuropsychologisch testonderzoek is het mogelijk een zeer nauwkeurig beeld te krijgen van het effect van de aandoening op het functioneren van uw kind. Andersom kan ook worden bepaald of sommige haperingen in het functioneren juist niet op de aandoening berusten.

Tijdens de EEG-registratie maakt u kind onder begeleiding van een gedragswetenschapper neuropsychologische tests. Tegelijkertijd worden videobeelden gemaakt.

Na dit zogenoemde EEG-PO ontvangt het multidisciplinaire team dat bij uw kind is betrokken de bevindingen van het onderzoek. De behandelend neuroloog bespreekt deze met u. In voorkomende gevallen is de neuropsycholoog en soms een onderwijskundige hierbij ook aanwezig.

Voorafgaand aan het EEG-PO krijgt u informatie over het verloop van het onderzoek, met welke praktische zaken u rekening moet houden en informatie over rechten en plichten die met het onderzoek te maken hebben.