U zocht informatie over:
Lees voor

Clientenraad

De Clientenraad behartigt de belangen van patiënten. De raad overlegt met de raad van bestuur en geeft gevraagd en ongevraagd advies over onderwerpen die voor patiënten van belang zijn.

De centrale doelstelling van de Cliëntenraad is medewerkers en patiënten optimaal bewust te maken van de medezeggenschap van de patiënt en de ruimte voor diens vrije keus.

De rechten en plichten van de raad zijn vastgelegd in de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen (WMCZ). De clientenraad van Kempenhaeghe heeft een eigen website: www.clientenraadkempenhaeghe.nl